הוועדה לעידוד מחקרים במכללת לוינסקי לחינוך מסייעת לחברי סגל בביצוע מחקרים ובהפצתם באמצעות מאמרים, ספרים וכנסים. הוועדה פועלת על פי תקנון הוועדה המפרט את תפקידיה, סמכויותיה, ונהליה.

בעמוד זה תמצאו את אפשרויות התמיכה השונות לחברי הסגל. יש לשים לב להנחיות. כדי לבקש תמיכה תקציבית יש למלא את הטופס הנ"ל באופן מקוון או בטופס מודפס. להורדת טופס בקשה לסיוע תקציבי להדפסה >>
למילוי טופס מקוון >>

ייעוד זכאות סכום תוקף המענק
כנס בחו"ל קביעות של 60% דולר 3,000 שלוש שנים
כנס בארץ קביעות של 50% חצי מעלות הכנס (עד 400 ₪) פר כנס
תרגום ועריכה קביעות של 60% 3,000 ₪ שנה
ספר קביעות של 50% 10,000 ₪ שנה
ביצוע מחקר* קביעות של 50% 5,000 ₪  שלוש שנים

*פירוט הוצאות בביצוע מחקר

הוצאות מותרות
עוזרי מחקר | תמלול ראיונות | תרגום ועריכה | ייעוץ סטטיסטי ומתודולוגי | ציוד מתכלה (דיו למדפסת, דפים) | נסיעות | שי למרואיינים

הוצאות אסורות
• ציוד בלתי מתכלה (מחשבים, ריהוט)

להנחיות לכתיבת הצעת מחקר ודו"ח מחקר הכנסו לקובץ הנ"ל: קובץ הנחיות
פנייה למשרדי הוועדה: טלפון: 03-6901650 דוא"ל:  hadas@levinskty.ac.il