הוועדה לעידוד מחקרים במכללת לוינסקי לחינוך מסייעת לחברי סגל בביצוע מחקרים ובהפצתם באמצעות מאמרים, ספרים וכנסים. הוועדה פועלת על פי תקנון הוועדה המפרט את תפקידיה, סמכויותיה, ונהליה.

בעמוד זה תמצאו את אפשרויות התמיכה השונות לחברי הסגל. יש לשים לב להנחיות. לצורך כל בקשת סיוע תקציבי ראשית יש למלא את אחד הטפסים הנ"ל.


טפסים לבקשת סיוע תקציבי

» בקשת סיוע תקציבי- כללי

» טופס בקשה לסיוע תקציבי לצרכי מחקר ופרסום

» טופס בקשה לסיוע תקציבי לצרכי תרגום ועריכה

» טופס בקשה לסיוע תקציבי לצורך כנס בחו"ל

» טופס בקשה לסיוע תקציבי לצורך כנס בארץ


ייעוד זכאות סכום תוקף המענק
כנס בחו"ל קביעות של 60% 3,000 דולר שלוש שנים
כנס בין-לאומי מקוון קביעות של 50% דמי רישום לכנס אחד

*אם באותה שנה שתאושר בקשה של כנס בחו"ל, דמי הרישום לכנס המקוון יוכללו במענק של 3,000 דולר

(כלומר, יופחתו מהמענק)

פר כנס
כנס בארץ קביעות של 50% חצי מעלות הכנס (עד 400 ₪ ) פר כנס
תרגום ועריכה* קביעות של 50% 4,000 ₪ שנה
ספר קביעות של 50% 10,000 ₪ שנתיים
ספר גמלאים 5,000 ₪ שנתיים
ביצוע מחקר* קביעות של 50%/ גמלאים 4,000 ₪ שלוש שנים

 

פירוט הוצאות בנושא תרגום ועריכה

*ניתן להמיר את התמיכה בתרגום/עריכה (במלואה או בחלקה) במימון פרסום מאמר ב"גישה חופשית" (open access). להסבר בנושא.

פירוט הוצאות בביצוע מחקר

הוצאות מותרות
עוזרי מחקר | תמלול ראיונות | תרגום ועריכה | ייעוץ סטטיסטי ומתודולוגי | ציוד מתכלה (דיו למדפסת, דפים) | נסיעות | שי למרואיינים

הוצאות אסורות
ציוד בלתי מתכלה (מחשבים, ריהוט)

להנחיות לכתיבת הצעת מחקר ודו"ח מחקר הכנסו לקובץ הנ"ל: קובץ הנחיות
פנייה למשרדי הוועדה: טלפון: 03-6901650