ספרי רשות המחקר

חזון רשות המחקר

לפתח תרבות מחקר במכללה, שתתבטא במעורבות מוגברת של חברי סגל בעשייה מחקרית באיכות גבוהה והפצתה, בשימוש בעדויות מחקריות לקבלת החלטות ולקידום ההוראה ובמיצוב המכללה כמוסד אקדמי מוביל במחקר בחינוך.