ספרי רשות המחקררשות המחקר, ההערכה והפיתוח במכללת לוינסקי לחינוך עוסקת במחקרים מסוגים שונים, המוזמנים בחלקם על ידי גופים במכללה והיזומים בחלקם על ידי חברי הצוות המחקרי ברשות המחקר.

כמו כן, נענית רשות המחקר להצעות לשותפויות במחקר עם מרצים מתוך המכללה וכן עם גופים חיצוניים למכללה, הקשורים לחינוך ולחברה.

במסגרת רשות המחקר פועלת יחידת ההערכה, האחראית על הערכת תוכניות לימודים, על הבטחת איכות אקדמית ועל הערכת ההוראה (משובים וליווי חברי סגל חדשים).

רשות המחקר שוקדת גם על הפיתוח המקצועי-מחקרי של חברי הסגל האקדמי באמצעות ייעוצים והכוונה למחקר, קיום ימי עיון מחקריים, פיתוח פרויקטים ייחודיים והערכתם ופיתוח פורום מחקר במכללה.