1. כל חבר סגל בעל קביעות והיקף עבודה של 60% ומעלה יוכל לקבל סיוע בתרגום ובעריכה של תוצר כתוב כגון מאמר, ופרק בספר. כמפורט להלן. אם התוצר נכתב על ידי יותר מחבר סגל אחד, הסיוע ניתן עבור התוצר, כלומר לכל השותפים ביחד ולא לכל שותף בנפרד. ניתן לפנות בבקשה להשתתפות בהוצאת כותר, פעם אחת בשנה אקדמית. הסכום המרבי של הסיוע הוא 4,000 ש"ח.
  2. על חבר הסגל לפנות במייל לוועדה, לציין שהוא מבקש תמיכה עבור תרגום או עריכה לצרף את התוצר שהוא מתכוון לערוך או לתרגם לוועדה ולציין לאיזה כתב עת הוא מתכוון להגיש את המאמר, או באיזה ספר יופיע.
  3. על חבר הסגל להציג לחשב המכללה את הצעת המחיר של העורך הלשוני או המתרגם. התשלום יועבר ישירות על ידי המכללה לעורך / מתרגם.
  4. אם המאמר או הפרק יתקבלו לפרסום, חבר הסגל יפרסם בהערת שוליים את התמיכה שיקבל ממכללת לוינסקי לחינוך.