ז. השתתפות הוועדה בהוצאת כותר

 1.  כל חבר סגל בעל קביעות והיקף עבודה של 50% משרה ומעלה יוכל לקבל סיוע בעלות הוצאת כותר, כמפורט להלן. אם הכותר הופק על ידי יותר מחבר סגל אחד, הסיוע ניתן עבור הכותר, כלומר לכל השותפים ביחד ולא לכל שותף בנפרד. ניתן לפנות בבקשה להשתתפות בהוצאת כותר, פעם אחת בשנה אקדמית. הסכום המרבי של הסיוע הוא 10,000 ש"ח
 2. הכותר יהיה בהתאם לאחת הקטגוריות הבאות:
  ספר מחקרי שנכתב על ידי חבר סגל לבדו או יחד עם שותפים
  ספר מחקרי  שחבר הסגל הוא עורך (כגון אסופת מאמרים) או שהוא אחד העורכים
  ספר המבוסס על עבודת הדוקטורט של חבר הסגל
  יצירה ספרותית בשירה, סיפורת, דרמה או ביקורת ספרותית
  תקליטור
 3. חבר הסגל ישלח לוועדה לעידוד מחקרים את הכותר הגמור ולא טיוטה
  על חבר הסגל המבקש לפרסם את הכותר להמציא מכתב של ההוצאה לאור על הסכמתה לפרסם את הכותר
  על חבר הסגל המבקש לפרסם את הכותר להמציא חוזה חתום עם ההוצאה לאור.
 4. התשלום יועבר ישירות על ידי המכללה להוצאה לאור לאחר דרישת תשלום שתועבר מההוצאה לאור למכללה.
 5. מחבר הכותר ידאג לציין במקום בולט את השתתפות מכללת לוינסקי בהוצאת הכותר
 6. לאחר פרסום הכותר, המחבר מתחייב להעביר עותק של הכותר לספריית המכללה.