ד. תקציב מחקר

 נוהל הגשת הצעות מחקר ודרכי ביצוע

 1. כל חבר סגל העובד במכללה מעל שלוש שנים והוא בעל קביעות ובהיקף של 50% משרה או יותר רשאי לבקש סיוע כספי לעריכת מחקר. חבר סגל שאינו עונה על התנאים הנ"ל יוכל להיות  "חוקר בשיתוף" אם יגיש את בקשתו בשיתוף עם חוקר, העונה על התנאים הנ"ל. ניתן להגיש בקשה לתקציב מחקר פעם אחת במהלך שנה אקדמית.
 2. "חוקרים צעירים": חבר סגל ללא קביעות, העובד שנה שנייה במכללה בהיקף של 33% משרה או יותר, רשאי להגיש בקשה לתקציב מחקר בממסגרת "קול קורא לחוקרים צעירים" שיופץ פעם אחת בשנה.
 3. חבר סגל יוכל להגיש בקשה לתקציב מחקר רק לאחר שסיים את כל חובותיו הקודמים במחקר שקיבל עבורו סיוע מהוועדה
 4. הבקשה לתקציב מחקר תכלול הצעת מחקר מפורטת שתוגש לוועדה. הנחיות לכתיבת הצעת המחקר נמצאות כאן
 5. התקציב המרבי שיוענק לחוקר הוא 4,000 ₪. ניתן לנצל תקציב זה למטרות הבאות: העסקת עוזרי מחקר, תרגום ועריכה של תוצרי המחקר, שונות (הוצאות נסיעה, שי למשתתפי המחקר). לא ניתן לנצל את התקציב לנסיעה לכנסים ולא לרכישת ציוד שאינו מתכלה כגון מחשבים. הסבר על אופן הוצאת התקציב למטרות השונות (תשלום ל"ספקים") נמצא בנספח א'
 6. עם אישורה של ההצעה מתחייב החוקר:
  * להשלים את המחקר במסגרת תקופה של שנה אחת.
  * בתום שישה חודשים מתחילת המחקר יש להגיש לוועדה דוח ביניים על התקדמות המחקר, דו"ח הביניים יכלול תיאור קצר (עד עמוד אחד) של מה שנעשה עד להגשת דוח הביניים.
  * בתום תקופת המחקר, יש להגיש לוועדה עותק של הדוח סופי או מאמר שהוכן לפרסום ניתן לנצל את תקציב המחקר.
 7. התקציב יעמוד לרשות החוקר במשך שלוש שנים. לאחר השלמת המחקר והגשת הדוח – ניתן לנצל את התקציב לעריכה לשונית ותרגום של התוצרים הכתובים (מאמר, הרצאה בכנס)
 8. קבלת תקציב המחקר מותנה באישור ועדת האתיקה של המכללה. יש להיכנס לעמוד אתיקה במחקר למלא את טופס בקשה לאישור עריכת מחקר במכללה בקובץ וורד ❯ ולצרף את הטופס המלא לבקשה לקבלת תקציב מחקר.
 9. הצעת המחקר תעבור שיפוט בהתאם לקריטריונים הבאים:
  • חשיבות המחקר – עד כמה הוא יוסיף ידע תיאורטי ו / או יישומי בתחומו
  • איכות הרקע התיאורטי – האם יש מספיק מקורות מידע, האם יש מקורות עדכניים, האם הרקע מוביל היטב למטרות המחקר, האם הרקע "מכסה, את התחומים הכלולים במחקר, האם איכות כתיבה היא גבוהה
  • בהירות המטרות והשאלות
  • חוזק מתודולוגי – התאמת המתודולוגיה לקבלת מענה מבוסס לשאלת המחקר
  • איכות הכתיבה של ההצעה כולה – בהירות, קוהרנטיות, עיצוב ההצעה
 10. בכל פרסום של המחקר (הצגה בכנס, מאמר, פרק בספר) על החוקר לציין שהמחקר נערך בתמיכת מכללת לוינסקי לחינוך

 

נספח א

ניצול מענק לצרכי מחקר – הנחיות

ניתן לנצל את התקציב למטרות הבאות:
1. העסקת עוזרי מחקר
2. העסקת סטטיסטיקאי, ייעוץ מחקרי (לדוגמא ייעוץ מתודולוגי)
3. תרגום ועריכה לשונית
4. שונות – נסיעות, ציוד משרדי
5. אין להשתמש בתקציב לצורך רכישת ציוד שאינו מתכלה (כגון מחשב, מדפסת, פרים וכדומה), אין להשתמש בתקציב לצורך נסיעות לכנסים. תשלום לעוזרי מחקר נעשה באמצעות טופס שעות שהעוזר ממלא והחוקר  אשר. טופס כזה נמצא ברשות המחקר. לתשלום שמקבל עוזר המחקר (שכר ברוטו) מתווספות עלויות סוציאליות החלות על המכללה (כמו מס שכר, ביטוח לאומי וכו') בערך של כ- 30% משכר הברוטו. כך, לדוגמא, אם העוזר מקבל 40 ₪ לשעה,ייגרע מהתקציב שלך סכום של כ-50₪ תשלום ליועץ סטטיסטי או מתודולוגי נעשה באמצעות טופס  שעות, לפי תעריף הנש"מ התקשרויות עם ספקים חיצוניים (כגון מתרגם, עורך לשוני וכו') יתבצעו בהתאם להנחיות הרכש של המכללה ע"י הוצאת הזמנת רכש טרם ביצוע  התקשרות. התשלום לספק יעשה כנגד חשבונית שהספק שולח ורושם בה "לכבוד מכללת לוינסקי לחינוך", עם פירוט סוג העבדה ושם החוקר.
העלות של התשלום לספק גבוהה ב 17% (מע"מ) מהסכום שהספק מקבל.

אין לשלם ישירות לספק.
נא לפנות אלינו אם יש לך שאלות.