1. על המשתתף להיות בעל קביעות של 51% לפחות.
  2. השתתפות המכללה ב 51% מדמי עלות 2 ימי עיון שעלות ההרשמה המוקדמת היא 75 ש"ח.
  3. השתתפות המכללה ב 51% מדמי סדנאות שעלותן עד 600 ₪.
  4. השתתפות המכללה ב 51% מדמי כנס בארץ עד גובה 400 ₪.