ספר של ד

ספר של ד"ר לאה שגריר ושל ד"ר סמדר בר-טל - 2021

ספר המאמרים מציג מחקרים ששמים במוקד הדיון האקדמי בהכשרת מורים את נושא הקשרים ושיתופי הפעולה שבין מכשירי המורים לבין סטודנטים, ואת תרומתם של מערכות יחסים אלו להתפתחות הפרופסיונלית של הסגל

להרחבה
מאמר של ד

מאמר של ד"ר בת-ציון ימיני - 2021

המאמר מתאר את כתיבתה של המשוררת סיון בסקין - משוררת צעירה ויצירתית הכותבת שירה ייחודית.

להרחבה
מאמר של פרופ' אילנה אלקד-להמן - 2020

מאמר של פרופ' אילנה אלקד-להמן - 2020

המאמר בוחן את היצירה כיצירה מולטי-מודלית ייחודית, כנובלה גראפית אמנותית. גישה מולטימודלית לספרות מניחה כי אין להתייחס לספרות כאמנות שפה במנותק מהתייחסות לאופנויות חזותיות, קוליות, וחומריות להן תפקיד מרכזי ביצירות הנכתבת כיום

להרחבה
מאמר של ד

מאמר של ד"ר ערן גוסקוב - 2021

המאמר מהווה מצע ראשוני והכרחי לדיונים ולעיונים בנוגע למטרות, לדרכים ולטעמים של העיסוק בנושאים שנויים במחלוקת בכיתות בית הספר.

להרחבה
פרק של ד

פרק של ד"ר סמדר בר-טל - 2021

מורי המורים הפעילים ברשתות חברתיות ברמות פעילות שונות אינם מודעים לפעילות הלימודית הענפה של הסטודנטים שלהם ברשתות החברתיות והפיכתן למשאב למידה מרכזי בלימודיהם במכללה.

להרחבה
מאמר של ד

מאמר של ד"ר בת-ציון ימיני

המאמר מראה כיצד הלך והתרחב השימוש במשקל הקטלה בעברית בת-זמננו בהשוואה לתקופות הקודמות של העברית הקלסית והביניימית.

להרחבה
פרק של ד

פרק של ד"ר אורה סגל-דרורי - 2021

פרק זה מתמקד בתיווך של אימהות בפעילות קריאת ספרים עם ילדם דרך מודל MISC. מטרתו של הפרק היא להרחיב את ההבנה של אופי פעילות זו במשפחות ממיצב סוציו-אקונומי שונה.

להרחבה
מאמר של בת-ציון ימיני 2021

מאמר של בת-ציון ימיני 2021

המאמר מנתח את כתיבתו הסטירית של אורי אורבך בלקסיקון שחיבר "סבא שלי היה רב".

להרחבה
מאמר של ד

מאמר של ד"ר בת-ציון ימיני - 2021

המאמר משווה בין מערכת הזמנים של העברית המקראית למערכת הזמנים של העברית בת-זמננו, ומראה שצורות יקטול (עתיד) בלשון המקרא מצביעות לעיתים על פעולה אימפראקטיבית, ואילו בימינו צורות יקטול מציינות רק עתיד.

להרחבה
פרסומי הסגל 2016-2019

פרסומי הסגל 2016-2019

מחקר ויצירה במכללת לוינסקי לחינוך 2016-2017 | תשע"ו-תשע"ז

להרחבה