מאמר מאת ד

מאמר מאת ד"ר דולי אליהו-לוי, ד"ר רבקה הלל לביאן, ד"ר סיגל חן וד"ר גליה סמו

אליהו-לוי, ד', הלל לביאן, ר', חן, ס' וסמו, ג' (2023). חווית הלמידה של סטודנטיות בקורסים המושתתים על עקרונות SEL. חמדעת טז

להרחבה
ספר מאת ד

ספר מאת ד"ר עודד כהן

כהן, ע' (2023). סֹבֵב הוֹלֵךְ הָרוּחַ: מרחבים תרבותיים בעולמו של החיד"א. מאגנס.

להרחבה
מאמר מאת ד

מאמר מאת ד"ר ענת כורם

כורם, ע' (2022). שותפות בין אנשי חינוך להורים בפיתוח כשירות חברתית של תלמידים: נקודות למחשבה בעבודתן של יועצות חינוכיות. זמן חינוך, 8, 71-61.

להרחבה
ד

ד"ר אירנה בלנקי-קרלין

בלנקי-קרלין, א' (2023). מפגש לשוני ורב-תרבותי בין-לאומי מקוון. Hebrew Higher Education, 25. נדלה מ-: http://naphhebrew.org/hhe-25-2023

להרחבה
ד

ד"ר אירנה בלנקי-קרלין

Blanky-Karlin, I. (2022). Innovative International Venture “Be’er-Sheva – Moscow” at Kaye Academic College of Education: Teaching Hebrew as an Additional Language in an Online Environment. Academia Letters, Article 5550.

להרחבה
מאמר מאת ד

מאמר מאת ד"ר ליבי עזריהו, ד"ר סיגל חן וד"ר ביאטריס בר

עזריהו, ל., חן, ס. ובר, ב. (2022). חינוך להקשבה בשיעורי מוזיקה כמיומנות גנרית בהוראה. זמן חינוך, 8 עמ' 95-111.

להרחבה
ספר מאת סמדר בר-טל ויצחק גילת

ספר מאת סמדר בר-טל ויצחק גילת

בר-טל, ס' ו גילת, א' (עורכים). (2022). בחירה בהוראה כקריירה שנייה. הוצאת רסלינג

להרחבה
מאמר מאת ד

מאמר מאת ד"ר ענת כורם ופרופ' יצחק גילת

כורם, ע' וגילת, י' (2023). חרם בקרב תלמידים: מאפייני התופעה והשלכותיה האופרטיביות על עבודת היועץ החינוכי. הייעוץ החינוכי, כד, 281-263.

להרחבה
מאמר מאת ליבי עזריהו

מאמר מאת ליבי עזריהו

Azaryahu, L., Courey, S. J., Elkoshi, R., & Adi‐Japha, E. (2020). ‘MusiMath’and ‘Academic Music’–Two music‐based intervention programs for fractions learning in fourth grade students. Developmental science, 23(4), e12882.‏

להרחבה
מאמר מאת ליבי עזריהו

מאמר מאת ליבי עזריהו

9. Azaryahu, L., & Adi-Japha, E. (2022). “MusiMath”-a music-based intervention program for learning patterns and symmetry. The Journal of Experimental Education, 90(2), 319-343.‏

להרחבה