מאמר מאת ליבי עזריהו

מאמר מאת ליבי עזריהו

Azaryahu, L., Broza, O., Cohen, S., Hershkovitz, S., & Adi-Japha, E. (2023). Development of creative thinking patterns via math and music. Thinking Skills and Creativity, 47, 101196.‏

להרחבה
מאמר מאת לימור ראובך

מאמר מאת לימור ראובך

ראובך, ל' (תשפ"ב). מסיפור ל־story : על פיתוח מיומנויות קריאה ופרשנות של טקסט בשיעורי ספרות באמצעות הרשתות החברתיות. חמדעת, טו.

להרחבה
מאמר מאת סמדר בר-טל

מאמר מאת סמדר בר-טל

Seifert, T., & Bar-Tal, S. (2022). Student-teachers’ sense of belonging in collaborative online learning. Education and Information Technologies, 1-30.https://doi.org/10.1007/s10639-022-11498-3

להרחבה
מאמר מאת סיגל טיש

מאמר מאת סיגל טיש

Tish, S., Levy, I., Tal, P., & Peleg, A. (2023). Parent-pre-school teacher relations during the COVID-19 pandemic‒Promoters and undermining factors. Pedagogical Research, 8(1), em0xxx. https://doi.org/10.29333/pr/xxxx

להרחבה
מאמר מאת בת ציון ימיני

מאמר מאת בת ציון ימיני

ימיני, ב' (תשפ"ג). מאפייני סגנון של כותבת אוטיסטית ותרומתם לחשיפת עולמה הפנימי, הקשרי לשון.

להרחבה
מאמר מאת בת ציון ימיני

מאמר מאת בת ציון ימיני

ימיני, ב' (2022). סטירה על מערכת המשפט בסיפור ילדים של אורית צמח: "מי גנב את ציצת הזנב?", הומור מקוון, 19, 36-27.

להרחבה
מאמר מאת גליה סמו

מאמר מאת גליה סמו

סמו, ג', הרפז, ד' וראובך, ל' (2022). "זה לא שיעור רגיל. יש כאן שיעור אחר" – דגם הסבב בגישה בינתחומית במקצועות ההומניסטיקה. דפים 78, 33-13.

להרחבה
מאמר מאת גליה סמו

מאמר מאת גליה סמו

Eliyahu-Levi, D., & Semo, G. (2023). Bible teachers cultivate social awareness of 'otherness'. Journal of Beliefs & Values

להרחבה
מאמר מאת אורה סגל-דרורי

מאמר מאת אורה סגל-דרורי

Korat, O., & Segal-Drori, O. (2023). E-books with a digital dictionary as a support for word learning. In S.Q. Cabell, S.B. Neuman & N. Patton Terry (Eds.), Handbook of the science of early literacy (pp. 397-407). Guilford Publications, Inc.

להרחבה
מאמר מאת רחל קואסטל

מאמר מאת רחל קואסטל

קואסטל, ר' (2022). הסכסוך היהודי ערבי וסטריאוטיפ "הפרימיטיבי" בחברה הישראלית. בתוך: עורכים אמנון יובל א. ויצחקי ד. (עורכים) דיו כתובה על נייר מחוק: חינוך בישראל והסכסוך היהודי-ערבי. רסלינג. (421-444).

להרחבה