מאמר מאת פרופ' אילנה אלקד-להמן

מאמר מאת פרופ' אילנה אלקד-להמן

Poyas, Y. & Elkad-Lehman, I. (2020). Facing the Other: Language and Identity in Multicultural Literature Reading Groups. Journal of Language, Identity & Education, 1-15.

להרחבה
מאמר מאת פרופ' אילנה אלקד-להמן

מאמר מאת פרופ' אילנה אלקד-להמן

Elkad-Lehman, I. & Poyas, Y. (2020). Emotions while reading literature in multicultural groups. L1-Educational Studies in Language and Literature, 20, 1-21.

להרחבה
מאמר מאת פרופ' אילנה אלקד-להמן

מאמר מאת פרופ' אילנה אלקד-להמן

Elkad-Lehman, I. & Poyas, Y. (2020). Emotions while reading literature in multicultural groups. L1-Educational Studies in Language and Literature, 20, 1-21.

להרחבה
מאמר מאת פרופ' אילנה אלקד-להמן

מאמר מאת פרופ' אילנה אלקד-להמן

Elkad-Lehman, I. (2020). Multimodality in M. Kovner’s Ezekiel's World. Jewish film and new media, 8/2, 186–216.

להרחבה
מאמר מאת פרופ' אילנה אלקד-להמן

מאמר מאת פרופ' אילנה אלקד-להמן

Teomim-Ben Menachem, E. & Elkad-Lehman, I. (2022). How relevant is it? Public Elementary School Teachers Encounter Ancient Jewish Texts. L1-Educational Studies in Language and Literature, 22, 1-22.

להרחבה
מאמר מאת פרופ' אילנה אלקד-להמן

מאמר מאת פרופ' אילנה אלקד-להמן

אלקד-להמן, א' (2022). ניתוח מולטימודלי בגישת הסמיוטיקה החברתית: עיון בסיפור "נוני ונוני-יותר" מאת נעמה בנזימן. ספרות ילדים ונוער, 143, 49-21.

להרחבה
מאמר מאת פרופ' אילנה אלקד-להמן

מאמר מאת פרופ' אילנה אלקד-להמן

אלקד-להמן, א' (2022) "באיסטנבול ספק מוטל כבר בתחילת יומך" - קריאה ב"איסטנבול איסטנבול" מאת בורהן סונמז. דברים, 15, 310-297.

להרחבה
מאמר מאת פרופ' אילנה אלקד-להמן

מאמר מאת פרופ' אילנה אלקד-להמן

אלקד-להמן, א' ופויס, י' (עורכות) (2022). ספרות מבעד לקירות הכיתה – הוראה ולמידה של ספרות בישראל. מופ"ת.

להרחבה
האור הפלאי של היומיום: שירת יוסף שרון ופעילותו במרחב הספרותי

האור הפלאי של היומיום: שירת יוסף שרון ופעילותו במרחב הספרותי

גנץ-מישר, מ' (2022). קולו האישי של יוסף שרון כעורך כתבי עת לספרות. בתוך א' שרון (עורכת), האור הפלאי של היומיום: שירת יוסף שרון ופעילותו במרחב הספרותי (עמ' 143–235). הוצאת אסיף.

להרחבה
אסופת מאמרים חדשה מאת ד

אסופת מאמרים חדשה מאת ד"ר אסיה שרון

שרון, א' (עורכת) (2022). האור הפלאי של היומיום: שירת יוסף שרון ופעילותו במרחב הספרותי. הוצאת אסיף.

להרחבה