מאמר של פרופ' דורית פטקין

מאמר של פרופ' דורית פטקין

חרדה ממתמטיקה מהווה גורם חשוב המקשה על למידת התחום ואף הוראתו. במאמר מתואר מודל המתאר גישה קוגניטיבית-התנהגותית להבנת החרדה המתמטית.

להרחבה
מאמר של פרופ' דורית פטקין

מאמר של פרופ' דורית פטקין

הנדסת המרחב הוא תחום המופיע בתכנית הלימודים במתמטיקה מהגן ועד בחינות הבגרות. תחום זה נתפס, הן על-ידי המורים והן על-ידי הלומדים, כאחד התחומים המורכבים והקשים ללמידה.

להרחבה
ספר של ד

ספר של ד"ר בת-ציון ימיני - 2021

הספר מרכז בתוכו 4 מאמרים שלי העוסקים בהומור, אירוניה וסטירה במגזר הדתי.

להרחבה
מאמר של ד

מאמר של ד"ר לאה שגריר - 2020

המאמר מציג מודל תלת שלבי בהתפתחות פרופסיונלית של מכשירי מורים הנקרא: Three-stage Model of Scholarly Growth in Teacher Education – ISE

להרחבה
מאמר של פרופ' יצחק גילת - 2021

מאמר של פרופ' יצחק גילת - 2021

המחקר בחן את תרומה של למידה מבוססת פרויקטים (PBL) בקרב תלמידים בדואים ותלמידים יהודים

להרחבה
מאמר של ד

מאמר של ד"ר בת-ציון ימיני - 2021

בתקופת חגי תשרי בתחילת שנת תשפ"א התפרסמו במדיה המקוונת והמודפסת כותרות ואמירות המשלבות רעיונות מחגי תשרי וממגפת הקורונה. אמירות אלו הן למעשה צירופים כבולים שפורקו והוענקה להן משמעות משולבת, נוסף לשתי משמעויות נוספות: אחת הקשורה לחגי תשרי והשנייה המתייחסת למגפת הקורונה.

להרחבה
מאמר של ד

מאמר של ד"ר אנה ענבר

במאמר זה מנותחים השימושים בצירופים וזה ואו משהו בעברית המדוברת בת־זמננו המתועדת ב"מאגר העברית המדוברת בישראל" (מעמ"ד).

להרחבה
פרק של ד

פרק של ד"ר לאה שגריר 2021

בפרק זה נבחנים מודלים של שיתופי פעולה בין חברי סגל לבין סטודנטים, תוך התמקדות בהשפעות שיש למודלים הללו על ההתפתחות הפרופסיונלית ועל המקצועיות של הסגל

להרחבה
ספר של ד

ספר של ד"ר בת-ציון ימיני - לשון השירה בין שמיים וארץ

הספר מציג מחקר בין-תחומי - ניתוח לשוני של השירה העברית המודרנית. מוצגים בו שירי המשוררות רחל, זלדה ויוכבד בת-מרים וכן שירי המשוררים נתן זך, אמיר גלבוע ואלכסנדר פן.

להרחבה
ספר של ד

ספר של ד"ר לאה שגריר ושל ד"ר סמדר בר-טל - 2021

ספר המאמרים מציג מחקרים ששמים במוקד הדיון האקדמי בהכשרת מורים את נושא הקשרים ושיתופי הפעולה שבין מכשירי המורים לבין סטודנטים, ואת תרומתם של מערכות יחסים אלו להתפתחות הפרופסיונלית של הסגל

להרחבה