מאמר מאת נטע פרי

מאמר מאת נטע פרי

Perry, Adi-Japha Spektor-Levy, (2023) What a cool classroom! Voices of 5-year-olds on the design of physical learning environments, Early Childhood Research Quarterly, Volume 63, Pg 370-385

להרחבה
מאמר מאת ד

מאמר מאת ד"ר אפרת לוצאטו

שלום, מ' ולוצאטו, א' (2022). נוירוני-מראה. לקסי קיי, 18, 31-35. https://doi.org/10.54301/WWZM7801

להרחבה
מאמר מאת ד

מאמר מאת ד"ר אפרת לוצאטו

שלום, מ' ולוצאטו, א' (2022). למידה רב-גילית. לקסי קיי, 18, 26-30. https://doi.org/10.54301/AYZX3590

להרחבה
מאמר מאת פרופ' אילנה אלקד-להמן

מאמר מאת פרופ' אילנה אלקד-להמן

פויס, י' ואלקד-להמן, א' (צפוי 2023). אינטראקציה בקריאת נובלה גרפית . עיונים בשפה וחברה.

להרחבה
מאמר מאת פרופ' אילנה אלקד-להמן

מאמר מאת פרופ' אילנה אלקד-להמן

אלקד-להמן, א' ושוחט, י' (צפוי 2023). ייצוגים מולטימודליים של געגוע לבית – "מאחורי השער" מאת חיים נחמן ביאליק. עיונים בשפה וחברה.

להרחבה
מאמר מאת פרופ' אילנה אלקד-להמן

מאמר מאת פרופ' אילנה אלקד-להמן

אלקד-להמן, א', אדיבי-שושן, א' ובר-און, א' (2023). עדיין מלמדת עדיין לומדים. גילוי דעת.

להרחבה
מאמר מאת פרופ' אילנה אלקד-להמן

מאמר מאת פרופ' אילנה אלקד-להמן

Elkad-Lehman, I. (2018). Teaching holocaust memory literature in higher education : an autoethnographic view. FQS, 19/2, art.18.

להרחבה
מאמר מאת פרופ' אילנה אלקד-להמן

מאמר מאת פרופ' אילנה אלקד-להמן

אלקד-להמן, ופויס, י' (2023). הקרנבל - כמפתח לקריאה מולטי-מודאלית בנובלה 'מנהרות' מאת רותו מודן. בקרת ופרשנות.

להרחבה
מאמר מאת פרופ' אילנה אלקד-להמן

מאמר מאת פרופ' אילנה אלקד-להמן

אלקד-להמן, א', פיפר, א' (2019). ספרות זיכרון השואה בהכשרת מורים – סיפורו של קורס בישראל ובגרמניה. דפים, 70, 93-59.

להרחבה
מאמר מאת פרופ' אילנה אלקד-להמן

מאמר מאת פרופ' אילנה אלקד-להמן

Elkad-Lehman, I. (2020). ‘Judeo-Nazis? Don’t Talk Like This in My House’ Intertextual Analysis of an Intractable Trauma. Israel affairs,6/1

להרחבה