תמונה גנרית לבלוג כשאין תמונת חוקרים

מאמר מאת דינור גלי

דינור גלי (2022). ניצחונו של אברהם על דור המדבר: מסע אברהם – תהליך של שינוי והתחדשות, מורשת ישראל, כתב עת ליהדות 20, אוניברסיטת אריאל שומרון, 2022, עמ' 28-5.

הצו הראשון של האל לאברהם נפתח בביטוי: "לך לך" (בר' יב 1), שהובילו לכנען. הצו האחרון של האל לאברהם נפתח גם הוא בביטוי: "לך לך" (כב 2). שני הצווים הללו מהווים מסגרת למסע לשינוי תודעתי, המתבטא בשני ייעודים שאברהם עמד בהם: בשורה תרבותית חדשה: אלוהות אוניברסלית מוסרית, המחייבת אדם ואל (יח 19 ואילך); ודגם למאמין ( כב 19-1).

דורות אחרי אברהם, הדור, ששוחרר ממצרים, הובל אף הוא על ידי האל לעבר ארץ כנען. תכלית מסעו להוביל לשינוי מתודעת עבדות לתודעת עצמאות. אך דור זה, בניגוד לאברהם, לא הצליח לגבור על הקשיים הפיסיים והרוחניים שהציבה לו הדרך. קשיים, שעשויים להוכיח נחישות ורצון עז להגיע לארץ המובטחת – לעצמאות ולהתחדשות. לפיכך, סיים דור זה את חייו במדבר. כדברי ביאליק בשירו "מתי מדבר": "ויסגרם אלבין הרים ויפל שנת נצח עליהם ויצו את המדבר עליהם, ושמרם לזיכרון דור דורים. וינצר אלה מאמיניו מנגע בקצה כנפות כסותם". רק הדור הבא שלא ידע את מצרים הגיע לארץ המובטחת. אברהם בגילו המופלג – שבעים וחמש – בדרכו הנחושה, שלוותה בקשיים, הצליח לחלץ עצמו מעברו על כל היבטיו, ולהתמודד פיסית ומנטאלית עם דרך חדשה ובכך הביא לעולם בשורה חדשה – מונותאיזם מוסרי ודגם למאמין.

למאמר >>