תמונה מוקטנת של לאה שגריר לתמונת נושא

ספר של ד"ר לאה שגריר ושל ד"ר סמדר בר-טל – 2021

Shagrir, L., & Bar-Tal, S. (Eds.). (2021). Exploring Professional Development Opportunities for Teacher Educators – Promoting Faculty-Student Partnerships. New York: Routledge.

ספר המאמרים מציג מחקרים ששמים במוקד הדיון האקדמי בהכשרת מורים את נושא הקשרים ושיתופי הפעולה שבין מכשירי המורים לבין סטודנטים, ואת תרומתם של מערכות יחסים אלו להתפתחות הפרופסיונלית של הסגל. המאמרים בוחנים את התרומה ואת התועלת שמכשירי המורים יכולים להפיק כתוצאה מעבודה משותפת עם הסטודנטים, בודקים עד כמה שיתופי פעולה כאלה עשויים להיות משמעותיים עבור מרצים המעוניינים להתקדם בסולם הדרגות האקדמי ולעמוד בהצלחה בהליכי ההערכה המתבצעים במוסדות ההכשרה, ובד בבד מובילים להוראה טובה יותר המותאמת לצרכי הסטודנטים ומשפרת את ההתנהלות ויחסי האנוש. עבודה שיתופית עם הסטודנטים להוראה, שעומדים להיות מורים, מציפה אופני עבודה שיהוו עבור המורים לעתיד מודל ודגם לדרכי עבודתם כמורים ולמערכות היחסים שהם יפתחו עם התלמידים שלהם בעתיד.

כותבי המאמרים בספר הם חוקרים העובדים במדינות שונות בעולם ובדגמים שונים של הכשרת מורים, וחולקים עם קוראי הספר ממצאים ומסקנות מן המתרחש בסביבת העבודה שלהם.

 

ד"ר לאה שגריר    תמונה של סמדר בר-טל