תמונה מוקטנת של לאה שגריר לתמונת נושא

פרק של ד"ר לאה שגריר 2021

Shagrir, L. (2021). Professional development of teacher educators that occurs as a result of working with student teachers – literature review. In L. Shagrir & S. Bar-Tal (Eds.), Exploring Professional Development Opportunities for Teacher Educators – Promoting Faculty-Student Partnerships (pp. 20-34). New York: Routledge.

 

בפרק זה נבחנים מודלים של שיתופי פעולה בין חברי סגל לבין סטודנטים, תוך התמקדות בהשפעות שיש למודלים הללו על ההתפתחות הפרופסיונלית ועל המקצועיות של הסגל. לצורך כך בוצעה סקירה ספרותית קטגוריאלית על עשרה מאמרים שפורסמו בכתבי עת אקדמיים בעשור האחרון. כל מאמר עוסק במודל ייחודי של שותפויות הפועל במוסדות להשכלה גבוהה, ובכללם בהכשרת מורים. מן המחקרים ניתן ללמוד על המאפיינים של כל מודל, על האינטנסיביות שבה הוא פועל, ועל היתרונות שיש לו עבור חברי הסגל.

הסקירה בוצעה באמצעות ניתוח התוכן של המאמרים, על פי ארבע קטגוריות מרכזיות. מממצאי הניתוח ניתן ללמוד כי למודלים שפעלו לאורך זמן היו השפעות מחוללות שינויים בעולמם המקצועי של הסגל. בעקבות השותפות עם הסטודנטים חברי הסגל הפכו להיות מודעים לחוזקות ולחולשות של דרכי ההוראה שלהם, לאופן שבו הם מנהלים את השיעורים, לאופן שבו הם מקיימים קשרים עם הסטודנטים ולהבנת הצרכים הלימודיים של הסטודנטים. השינויים הללו הובילו את הסגל לבסס את התפיסות והקונספציות הפרופסיונליות שלהם, לגבש את הזהות המקצועית שלהם, ולהשיג הצלחה מקצועית.

 

ד"ר לאה שגריר