תמונה גנרית לבלוג כשאין תמונת חוקרים

מאמר של פרופ' קלודי טל, ד"ר סיגל טיש, וד"ר פנינת טל

Tal, C., Tish, S., & Tal, P. (2022). Parental Perceptions of Their Preschool and Elementary School Children with Respect to Teacher-Family Relations and Teaching Methods During the First COVID-19 Lockdown. Pedagogical Research, 7(1), em0114. https://doi.org/10.29333/pr/11518

המחקר בדק תפיסות של הורים לילדים בשלוש קבוצות גיל(גיל הגן, כיתות א'-ב' וכיתות ג'-ו) לגבי היבטים שונים של למידה מרחוק והקשר שלהם עם המורות של ילדיהם, אחרי הסגר הראשון בקיץ 2020. במחקר השתתפו 602 הורים אשר מילאו שאלון שנבנה במיוחד עבור מחקר זה. השאלון בדק את תפיסות ההורים כלפי הקשר עם הגננות והמורות, את מידת ההערכה שלהם כלפי הפעולות שננקטו על ידן, וכלפי מידת האפקטיביות של הלמידה באמצעות תוכנת הזום לעומת למידה שאיננה דיגיטלית, ואת מעורבות ההורים עצמם בלמידה של ילדיהם. במחקר נמצא שגיל הילדים משפיע כצפוי, על האופן שבו נתפסות על ידי הוריהם הפעולות של הילדים עצמם ושל הגננות או המורות בהקשר של הלמידה מרחוק על צורותיה השונות. מהממצאים ניתן ללמוד שהשפעת הגיל על תפיסות ההורים לגבי הפעולות של הילדים והמחנכות והערכתן איננה לינארית ושיש להתייחס לכל אחת משלוש קבוצות הגיל בנפרד. לדוגמה, ההורים מדווחים שילדים בגיל הגן, עוסקים בפעילויות משחק שחורגות מהלמידה הפורמלית (פאזלים, משחקי קופסה) וממטלות למידה שהוטלו על ידי גננות ומורות, יותר מילדי בית הספר. זאת ועוד, ההורים מייחסים פחות חשש מהידבקות בנגיף הקורונה לילדי הגן, בהשוואה לילדים בגילים בוגרים יותר. ההורים לילדי גן מעריכים את תרומת הלמידה מרחוק לילדיהם כנמוכה. הורים לילדים בכיתות א'-ב' תופסים את הקשר של המורה עם ילדיהם ואת האכפתיות שלה כחשובה יותר ממה שמעריכים אותה ההורים לתלמידים בכיתות ג'-ו'. פעולותיהן של המורות ביחס ליוזמות הקשר עם הילדים והמשפחה הוערכו ברמה בינונית נמוכה ואינטנסיביות הפעולות של למידה מרחוק כנמוכה. ההורים תופסים את השכיחות של פעולות ההוראה של המורות כבינונית נמוכה (גבוהה משל הגננות ודומה לזו של המורות בכיתות ג'-ו'). התרומה של הלמידה המקוונת לילדים הוערכה על ידי ההורים בכיתות א'-ב' כבינונית נמוכה, באופן זהה להורים לכיתות ג'-ו'. בכל הגילים נמצא שהאופן שבו פירשו ההורים את השפעת משבר הקורונה על הקשר של הגננות והמורות עם המשפחה, תורמת לשונות המוסברת באופן הערכתם את הפעילות של הילדים, של הגננות והמורות ולשונות בעמדה כלפי הלמידה מרחוק. בהקשר זה ראוי לציין שאף שכמחצית מההורים העריכו שמשבר הקורונה לא השפיע על הקשר עם הגננות והמורות, כשליש מההורים העריכו שמשבר הקורונה החליש את הקשר עם מחנכות ורק כ16% אחוז מההורים העריכו שהמשבר תרם לחיזוק הקשר של הגננות והמורות עם הילדים והמשפחות. לבסוף נמצא שההורים דיווחו בכל הגילים על מעורבות גדולה יותר בלמידה מרחוק של ילדיהם מאשר בעידוד קשרים בין הילדים לחבריהם- כשהורי כיתה ג'- ו' דיווחו על מעורבות נמוכה יותר מאשר הורי ילדי הגנים וכיתות א'-ב'. הממצאים מעלים את הצורך לשמור על קשר רציף עם התלמידים ומשפחותיהם וללמוד על גורמים שמחבלים בקשר זה. זאת ועוד עולה מהנתונים שיש להתאים את הלמידה מרחוק לצרכים של כל שכבת גיל ושיש להדריך הורים ומחנכות לחשוב על דרכים לשמור על רציפות הקשרים החברתיים בין הילדים בתקופות שבהן לא מתקיימת במוסדות החינוך למידה פנים-אל-פנים.

 

לקריאת המאמר >>

 

תמונה גנרית לבלוג כשאין תמונת חוקרים