תמונה של אלקושי קטנה לבלוג

מאמר של ד"ר רבקה אלקושי

Elkoshi, R. (2021). Exploring a music-based intervention entitled "Portrait Song" in school music therapy: Stella Lerner's song-based approach. VOICES, (21), 3. HTTPS://VOICES.NO/INDEX.PHP/VOICES/ARTICLE/VIEW/3144/3322

 

כתיבת שירים (Songwriting) נחשבת לאחת הגישות המרכזיות בטיפול במוזיקה. חלק ניכר מהפרסומים בתחום זה מתמקדים בטכניקות שונות שבהן מסייעים לילדים ומבוגרים, באופן פרטני או בקבוצות, לחבר שירים בתהליך שיתופי. (Collaborative songwriting) המחקר הנוכחי בדק תוכנית התערבות לא שיתופית המבוססת על "שירי דיוקן" "Portrait Song")); דהיינו, שירים טיפוליים מקוריים שהלחין המטפל עבור ואודות נמענים ספציפיים. את תוכנית ההתערבות יזמה ויישמה גב' סטלה לרנר, מלחינה ישראלית ומטפלת במוזיקה. שתי מטרות ספציפיות הוגדרו למחקר: (1) לבדוק את אופיו של "שיר הדיוקן" כאמצעי לטיפול במוזיקה בבתי ספר; (2) לבחון את ההשפעה של תוכנית ההתערבות "שירי דיוקן" על התלמידים. הכותבת/חוקרת פעלה כצופה מבחוץ, שהעריכה את תוכנית ההתערבות ואת חוויות התלמידים בשני בתי ספר המספקים תוכניות טיפול במוזיקה לילדים הסובלים ממגוון רחב של הפרעות. הנתונים כללו יומני שטח ( (field notes שנאספו במהלך תצפיות כיתה, ראיונות מקיפים עם המטפלת במוסיקה, בחינה של קטעי המוזיקה מפרי עטה, וניתוח חומרים כתובים. המחקר הראה כי תוכנית התערבות "שירי דיוקן" הובילה את התלמידים לרמות גבוהות יותר של הסתגלות חברתית, ושיפור מיומנויות גופניות, וסייעה בתחומים של זהות עצמית ומסוגלות עצמית. התוכנית החדשנית של לרנר עשויה לספק למטפלים במוזיקה נקודות מבט חדשות לגבי האפשרויות והיתרונות הטמונים בהלחנת שירים טיפוליים (מילים ולחן) עבור מטופלים ספציפיים.

 

רבקה אלקושי