תמונה של ענת כורם

מאמר של ד"ר ענת כורם

כורם, ע' (2021). חמש תפיסות שגויות של מתכשרים להוראה באשר לפיתוח כשירות חברתית של תלמידים. רב-גוונים: מחקר ושיח, 21, 84-71.

במאמר זה מצביעה המחברת על חמש מיסקונספציות (תפיסות שגויות) של מתכשרים להוראה בתחום פיתוח הכשירות החברתית, מדגימה אותן ומסבירה את הבעייתיות הכרוכה בהן. ההצבעה עליהן נועדה לשפר הכשרות לפרחי הוראה, לחדד מסרים בהשתלמויות לצוותי חינוך ולעודד דיון, חשיבה ומחקר בתחום.

 

לקריאת המאמר >>

 

תמונה של ענת כורם