תמונה קטנה של עינת ברכה לבלוג

מאמר של ד"ר עינת ברכה

גרוניק, ל' וברכה, ע' (2021). תרומתה של סדנת התמחות לגננות על פי מודל חממה עירוני. רב גוונים מחקר ושיח, 20, 74-45.

 

המאמר נכתב במשותף עם ד"ר לייקי גרוניק ואנוכי ועוסק בניסיון לבחון את האופן שבו תופסות הגננות המתמחות את סדנת הסטאז' בדגם חממה עירונית, שזו לה השנה הראשונה. סדנת סטאז' בדגם חממה מכוונת לגבש צוות גננות מהעיר ומטרתה ליצור שותפות הדוקה וקבועה עם נציגי הרשות המקומית, המפקחות על הגיל הרך, נציגי הפסג"ה, מנחת סדנת הסטאז' וראשי היחידה לכניסה להוראה במכללה לחינוך. מטרת השותפות היא לייצר תהליך כניסה מיטבי, עבור המתמחות הגננות, לשנת ההתמחות המותאם למגמות החינוך בעיר, לפיקוח ולצרכי המתמחות עצמן לצד הכרת העיר וייחודה. היה זה מחקר איכותני ובו הועלו שלש שאלות: באיזה אופן תופסות השותפות את חממת ההתמחות, מהן יתרונותיה וחסרונותיה של החממה ועד כמה השפיעה עליהן ההשתתפות בחממה. המחקר נערך בקרב 18 גננות מתמחות, מנחת הסדנה והמפקחת על הגיל הרך בעיר. נבחרו למחקר שלשה כלים: ראיון חצי מובנה למנחת הקבוצה, למפקחת ולשש מתמחות שהתנדבו לכך; ראיון קבוצתי שנערך לכל המתמחות; שאלון אישי ובו שאלות פתוחות. ניתוח הממצאים נערך באמצעות ניתוח תוכן מונחה נתונים המתבסס על התכנים שעלו באמצעות כלי המחקר. במחקר נמצאו שלשה נושאים עיקריים אשר העידו על תפיסת המשתתפות את תרומת החממה עבורן: א. כתומכת בהתפתחותן המקצועית בהתייחס להיבטים שונים ובהקשר העירוני. ב. בתמיכה בהתפתחותן האישי ג. בתמיכה באיכות השותפות בין המכללה לשדה. שלושת הנושאים המרכזיים שעלו מתוך הממצאים נוגעים לכל השותפים למודל של סדנת חממה עירונית ומבטאים את ייחודיותה ויתרונותיה. מודל שכזה, עשוי לסייע בהבניית תהליך קליטה מיטבי עבור המתמחות ולהפחית את ממדי העזיבה של המתמחות את המקצוע ואף את ההוראה בעיר מגוריהן.

 

לקריאת המאמר >>

 

עינת ברכה