תמונה מוקטנת של לאה שגריר לתמונת נושא

מאמר של ד"ר לאה שגריר – 2020

Shagrir, L. (2020). Three-phase model of scholarly growth in teacher education. European Journal of Teacher Education, 44(2), 271-291.

 

המאמר מציג מודל תלת שלבי בהתפתחות פרופסיונלית של מכשירי מורים הנקרא:

Three-stage Model of Scholarly Growth in Teacher Education ISE

המודל מתבסס על ניתוח רפלקסיבי מעמיק של ההתפתחות המקצועית של הכותבת ועל ניתוח דבריהם של מכשירי מורים ממוסדות שונים ומארצות שונות כפי שעלו בעבודות מחקר שכללו עשרות שיחות וראיונות. המודל כולל שלושה שלבים:

השלב הראשון במודל הוא שלב הכניסה לעבודה בהשכלה הגבוהה, וגיבוש תפיסות העולם ודרכי העבודה של אנשי הפרופסיה להכשרת מורים.

בשלב השני מתרחבים הטווח, האינטנסיביות והעומק של ההתפתחות הפרופסיונלית ומתרחבות הפעילויות בעלות האופי האקדמי בהן עוסקים לצורך רכישת מומחיות ולצורך קידום אקדמי.

השלב השלישי מציג את המקום והתרומה של אלה שהגיעו להישגים ונחשבים כמומחים בפרופסיה בה הם עוסקים, כמומחים בתחום הדעת אותו הם חוקרים ומלמדים, ומומחים כחוקרים  בעלי ניסיון עשיר.

 

ד"ר לאה שגריר