מאמר של פרופ' דורית פטקין

 Patkin. D., & Greenstein. (2020). Mathematics anxiety and Mathematics teaching anxiety of teachers and pre-service teachers. Teacher development, 24(4), 502-519. DOI: 10.1080/13664530.2020.1785541

חרדה ממתמטיקה מהווה גורם חשוב המקשה על למידת התחום ואף הוראתו. במאמר מתואר מודל המתאר גישה קוגניטיבית-התנהגותית להבנת החרדה המתמטית. המחקר עוסק בחרדת מתמטיקה וחרדה מהוראת מתמטיקה בקרב מורות המלמדות מתמטיקה בבית ספר יסודי ומתכשרות להוראת מתמטיקה. ארבעים ואחת מורות, חלקן בעלות תואר בחינוך מתמטי וחלקן בעלות תואר בהוראה בתחום דעת אחר ו-18 מתכשרות להוראת מתמטיקה השתתפו במחקר. הן ענו על שאלון המורכב מ-20 שאלות בנושא חרדת מתמטיקה וחרדת הוראת מתמטיקה. מניתוח הממצאים עולה כי בקרב מורות המלמדות מתמטיקה בבית הספר היסודי למרות שזה לא תחום התמחותן הראשי, יש חרדה מהוראת תחום דעת זה. יתר על כן, חרדת המתמטיקה של חלק ממורים אלה אינה פוחתת עם צבירת הניסיון והוותק בהוראה. המלצות המחקר הן לערוך מחקרים נוספים על פי המודל הקוגניטיבי-התנהגותי של חרדה מתמטית; תוך התייחסות להבדלים תרבותיים, מורים עם ובלי השכלה מתמטית מיוחדת והשוואה בין מורים לחטיבות ביניים.

 

דורית פטקין