מאמר של פרופ' דורית פטקין

 Shriki, A., Patkin, D. (2021). Developing spatial skills through engagement in mental rotation activities. Mathematics Teacher: Learning and Teaching Pre-K-12. 114(07) (20 pages). https://doi:10.5951/MTLT.2020.0267

הנדסת המרחב הוא תחום המופיע בתכנית הלימודים במתמטיקה מהגן ועד בחינות הבגרות. תחום זה נתפס, הן על-ידי המורים והן על-ידי הלומדים, כאחד התחומים המורכבים והקשים ללמידה. בעשור האחרון עוסקים אנשי חינוך מתמטי בקשר שבין יכולות מרחביות טובות והצלחה עתידית בתחומי המדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה – (STEM -(-Science, Technology, Engineering and Mathematics). בספרות המחקר מתואר מגוון רחב של ניסיונות לשפר את המיומנויות המרחביות באמצעות תכניות התערבות ייעודיות הכוללות הפעלת תלמידים בגילאים שונים בחומרי למידה שונים ובטווחי זמן משתנים. במאמר זה מוצגות דוגמאות למשימות מומלצות העוסקות בסיבוב מנטלי שנועדו לפתח את היכולת המרחבית של הלומדים בכיתות ו'-ח' , ובכך להובילם להבנה טובה יותר של התחום ומציאת היופי הגלום בו. מומלץ לעודד את התלמידים לתאר במילים שלהם בצורה מפורטת כיצד הם מתמודדים עם המשימות ולקיים בשיעורים דיון ושיח מה מאפיין כל משימה ומהן האסטרטגיות שננקטו על ידי התלמידים בשלבי הפתרון שלה, וכן לדון ביתרונות ובחסרונות של כל גישה. הליך למידה זה מאפשר ללומדים להיות מודעים לאופן שבו הם ניגשים לפתרון המשימה. טיפוח מודעות עצמית כזו תורם לפיתוח יכולות חשיבה של הלומדים ולפיתוח יכולת מרחבית טובה יותר.

 

דורית פטקין