דולי לוי - מתאים לבלוג

מאמר של ד"ר דולי לוי

חן, ס' ולוי, ד' (2021). מיפוי של קורס אקדמי בינלאומי ופיתוח זהות מקצועית של מתכשרים להוראה. החינוך וסביבו, מ"ג, 160-129.

מאמר זה בחן תהליך למידה של שבעה סטודנטים לחינוך בישראל. תהליך ההוראה בקורס אקדמי בינלאומי המושתת על הוראת עמיתים בין סטודנטים ישראלים לסטודנטים עמיתים מהעולם: ארצות הברית, פולין, סין ואוסטרליה. הסטודנטים נפגשו שמונה פעמים במהלך שנת הלימודים, החליפו דעות ורעיונות, נחשפו לתפיסות ואמונות שונות משלהם, דנו בנושאים המעניינים אותם, תכננו מטלות והכינו אותן, יצרו קשרים אישיים ותעדו את הפעילות שלהם בסוף כל מפגש. כל אינטראקציות המתוארות במחקר ממלאות תפקיד חשוב בעיצוב זהות אישית, חברתית ומקצועית. ממצאי המחקר מוכיחים כי ההשתתפות בקורס הבין-לאומי אפשרה לסטודנטים לפתח ולעצב זהות מקצועית של מחנכים בהקשר מקומי וגלובלי תוך שהם נחשפים לדעות ועמדות של סטודנטים עמיתים הנבדלים מהם ברקע גאוגרפי, חברתי ותרבותי. ייתכן כי מפגשים כאלה יצמיחו אנשי חינוך הפתוחים למחשבות, לרגשות, לאמונות ולהתנהגויות שונות מהמוכר להם שיהיו מסוגלים לקדם תהליכי שילוב והכלה תוך גילוי יחס של כבוד כלפי השונה.

לקריאת המאמר >>

 

דולי לוי