תמונה מוקטנת של בת ציון לתמונת נושא

מאמר של ד"ר בת-ציון ימיני – 2021

Yemini-Amrani, B. (2021/b). Unique linguistic awareness in the Israeli media in the corona days and Tishrei Holidays. Sociology Study, 11/4, pp. 153-161.

בתקופת חגי תשרי בתחילת שנת תשפ"א התפרסמו במדיה המקוונת והמודפסת כותרות ואמירות המשלבות רעיונות מחגי תשרי וממגפת הקורונה. אמירות אלו הן למעשה צירופים כבולים שפורקו והוענקה להן משמעות משולבת, נוסף לשתי משמעויות נוספות: אחת הקשורה לחגי תשרי והשנייה המתייחסת למגפת הקורונה. לדוגמה: "ושמחת בחייך" על משקל "ושמחת בחגך". לפנינו 3 משמעויות: המשמעות המקורית הקשורה לחג הסוכות שבו מצווה לשמוח; המשמעות השנייה קשורה למגפת הקורונה שבה נרמז כי עלינו לשמוח שנשארנו בחיים; והמשמעות המשולבת: כל מי שיימנע מלארח ולהתארח ימנע הידבקות וישמח בחייו.

לקריאת המאמר >>

 

תמונה של בת ציון ימיני