מאמר של ד"ר אלה חמי

מאור, ר' וחמי, א' (2021). קשר בין לחץ בתפקיד, זהות מקצועית ושחיקה בקרב יועצות חינוכיות. הייעוץ החינוכי, כג, 13-32.

 

חשיפה ממושכת ללחץ במקום העבודה עשויה להביא לידי תגובות פסיכולוגיות ופיזיולוגיות, במיוחד בקרב אנשי מקצוע בתחום הטיפול ובריאות הנפש שמקצועותיהם נחשבים תובעניים ומלחיצים. המחקר הנוכחי מתמקד בקשר בין לחץ בתפקיד לשחיקה במקצוע הייעוץ החינוכי. כמו כן מטרתנו לבדוק האם זהות מקצועית עשויה לשמש גורם מגן מפני שחיקה. שיטת המחקר היא משולבת מסוג מערך מחקר מסביר. 205 יועצות חינוכיות השיבו לשאלון סגור שבחן לחץ בתפקיד, זהות מקצועית ושחיקה, ונותח מבחינה כמותית. נוסף על כך, 12 יועצות השיבו על שאלות פתוחות שנותחו ניתוח איכותני. תוצאות המחקר הראו כי גורמי לחץ הנובעים מתפקידים לא ייעוציים, מלחיצים יותר ותורמים לשחיקה רבה יותר מגורמי לחץ הנובעים מתפקידים ייעוציים. נוסף על כך, נמצא קשר שלילי בין זהות מקצועית לשחיקה. לבסוף התברר כי הזהות המקצועית ממתנת את הקשר בין לחץ בתפקיד הייעוץ לשחיקה. הממצאים מדגישים את התוצאות השליליות של לחץ הנובע מתפקידים לא ייעוציים ואת החשיבות בזהות מקצועית מגובשת בהיותה מגינה מפני שחיקה בקרב יועצות חינוכיות.

 

לקריאת המאמר >>

 

אלה חמי