אירנה בלנקי

מאמר של ד"ר אירנה בלנקי-קרלין

Blanky-Karlin, I. (2020). Иврит как второй язык: профессиональные, педагогические и культурные аспекты дистанционного коллаборативного обучения (Hebrew as a Second Language: Professional, Pedagogical and Cultural Aspects of Online Collaborative Learning). The Jewish Speech, 10, 79–98. Retrieved from: https://jewish-speech.philosophy.spbu.ru/content/Archive/issue.aspx?isid=9

 

מטרתו של המאמר היא להציג קורס סמסטריאלי חדשני וייחודי "לומדים ומלמדים – הוראת העברית כשפה שנייה בסביבה מתוקשבת", המשותף למגזר היהודי ולמגזר הבדואי, שהתקיים במכללת קיי בשנים תשע"ט- תש"ף. תרומתו העיקרית של הקורס הייתה להעצים את הפן הלשוני-מקצועי ואת הפן הפדגוגי-דיגיטלי של כל המשתתפים באמצעות הפעלת מודל הלמידה השיתופית בסביבה מתוקשבת אסינכרונית. במסגרת הקורס לימדו הסטודנטיות מהמגזר היהודי (הדוברות עברית כשפת אם) את הסטודנטים מהמגזר הבדואי (הדוברים ערבית כשפת אם) עברית כשפה שנייה בסביבה מתוקשבת אסינכרונית ללא מפגשים פנים אל פנים בהנחיה מקוונת צמודה של המרצה. בקורס השתתפו 33 סטודנטים: 12 הסטודנטיות היהודיות ו-21 הסטודנטים הבדואים (הרוב נשים). הכיתה חולקה לצוותים: כל צוות יהודי היה אחראי להוראתו של צוות בדואי אחד. מטרות הקורס העיקריות היו להקנות לסטודנטיות מהמגזר היהודי כלים להוראת העברית כשפה שנייה בסביבה מתוקשבת תוך התמקדות בהבעה בכתב; להעשיר את כתיבתם בעברית של הסטודנטים מהמגזר הבדואי בסביבה מתוקשבת; להבליט את התפקיד התקשורתי של הלשון ככלי להבעת החשיבה ולהעברת התרבות בהקשר לימודי, תרבותי וחברתי; ולעודד אינטראקציה, שיתוף פעולה ושיח רב-תרבותי בין שני המגזרים. לאורך הסמסטר נעשה שימוש קבוע באתר הקורס במודל, שהיווה פלטפורמה לימודית לכולם. במהלך הלמידה וההוראה התמקדו הסטודנטים בקריאה ביקורתית של מאמרים אקדמיים בתחום הוראת העברית כשפה שנייה; בפיתוח מיומנויות הכתיבה; בניהול הדיונים בפורומים ועוד. כמו כן, המורות בנו מטלות לתלמידיהן, בדקו אותן, נתנו עליהן משוב, ובכך יישמו את הידע הפדגוגי שלהן. לסיכום, הלמידה השיתופית בקורס נמצאה יעילה, והיא הובילה להישגים משמעותיים בתחום הוראת העברית ולמידתה כשפה שנייה בסביבה מתוקשבת בקרב הסטודנטים. כמו כן, בקורס נוצר מפגש מעניין בין שני המגזרים, שהביא לשיתוף פעולה ולשיח רב-תרבותי פורה ביניהם. יודגש כי הסטודנטים היו השותפים הפעילים המלאים לתהליך הלמידה וההוראה בקורס לצד המרצה, והם השפיעו על אופיו ועל תכניו.

 

לקריאת המאמר >>

 

אירנה בלנקי