איריס אלפי שבתאי

מאמר של ד"ר איריס אלפי-שבתאי

Alfi-Shabtay, I. & Bendavid, I. (2021). Perceptions and Attitudes of EFL teachers towards Inclusion of Kids with Autism in the English Classrooms. International Journal on Studies in English Language and Literature (IJSELL), 9 (9), 69-81.

 

המחקר עוסק בעמדות של מורים בחינוך הרגיל כלפי שילוב ילדים עם אוטיזם בכיתות להוראת אנגלית ומראה שהמורים רוצים לשלב אך איך להם לא כלים ולא ידע ולא ניתנה הכשרה לשילוב והם חווים תסכול רב עקב המצב.

 

https://doi.org/10.20431/2347-3134.0909007

 

איריס אלפי שבתאי