איריס אלפי שבתאי

מאמר של ד"ר איריס אלפי-שבתאי

Alfi-Shabtay, I. & Bendavid, I. (2021). Perceptions and attitudes of EFL teachers towards inclusion of kids with autism in the English classroom. International Journal of Studies in English Language and Literature (IJSELL), 9(9), 69-81

המאמר מתמקד ב-11 מורים לאנגלית כשפה זרה בישראל המתמודדים עם שילוב של תלמידים עם אוטיזם בשיעורי האנגלית, ובוחן את תפיסותיהם לגבי שילוב התלמידים באמצעות ראיון דבור חצי-מובנה שנבנה במיוחד לצרכי המחקר. ניתוח תוכן מיפה שש תמות מרכזיות לגבי השילוב: שונות, קשיים, כוח, עזרה, מעמד המורה והתלמיד עם האוטיזם. בחינת תחומי התוכן העלתה שהמורים רואים חשיבות רבה בשילוב התלמידים עם הצרכים המיוחדים, ומאמינים שעליהם ללמוד עם סיוע ועם תמיכה הולמת בכיתות הרגילות. אולם, התפיסות החיוביות של המורים אינן מספקות, שכן כל המורים הביעו חוסר אונים לגבי הידע המועט שלהם בשילוב תלמידים עם אוטיזם והביעו תסכול לנוכח הסיוע הדל שאותו הם מקבלים . הקונפליקט בין המוטיבציה ורצון המורים לשלב לעומת הכלים הדלים שעומדים לרשותם מעורר סוגיה שהיא בגדר "טאבו", שכמעט ולא נחקרה קודם לכן. הרלוונטיות של המחקר מהותית עקב הדרישה לשילוב תלמידים עם קשיים במערכת הרגילה. המחקר חושף כיצד ההכלה והדרישה לשילוב מתקיימות כמעט ללא מתן כלים ותמיכה למורים. התקווה היא שממצאי המאמר יתרמו להעלאת המודעות לגבי הצורך במתן ידע מעמיק לגבי שילוב ולגבי לקויות, ואוטיזם בפרט, כחלק מהכשרת המורים, ובמסגרת השתלמויות וכן באופן שוטף למורים משלבים בשילוב תמיכה רגשית, שתסייע למורים להצליח באתגר השילוב.

 

לקריאת המאמר >>

 

איריס אלפי שבתאי