eran-gusacov

מאמר מאת ד"ר ערן גוסקוב

Gusacov, E. (2022). Prolegomena to the Discussion on Teaching Controversial Issues. Studies in Philosophy and Education. 41, 425–444..

סוגיית הוראתם של נושאים שנויים במחלוקת בכיתה שנויה בעצמה במחלוקת אקדמית וציבורית. בפרט מצויה מחלוקת זו על סדר היום החינוכי בישראל בהקשר לנושאים שבמחלוקת שעולים בשיעורים, ובעיקר בשיעורי אזרחות. יש בסוגיה זו עניין מיוחד לנוכח העובדה שרבים מהמורים בחברה הישראלית — חברה שמקוטבת על בסיס אמונות ודעות — מבקשים להתרחק מעיסוק בסוגיות שנויות במחלוקת כדי להימנע מעימות עם תלמידים, עם הורים או עם פוליטיקאים. מטרת מאמר זה היא להניח תשתית ראשונית והכרחית לכל דיון ועיון סביב סוגיה זו. המאמר מאפיין את המושג "נושאים שנויים במחלוקת" כך שיוכל לשמש בסיס משותף לכל דיון ועיון בסוגיה זו בשיח החינוכי. העיסוק בתיחום המושג ובהבהרתו מעלֶה שאלות חשובות העוסקות בהוראת נושאים שנויים במחלוקת ומשיב על חלקן.

למאמר >>