מאמר מאת ד"ר איתן אורנוי וד"ר שי כהן

Ornoy, E., & Cohen, S. (2022). Tool for a real-time automatic assessment of vocal proficiency. Journal of Music, Technology & Education14(1), 69-91.‏

במהלך השנים, מספר גדל והולך של חוקרים פיתחו מודלים שהנפיקו באופן אוטומטי הערכות של ביצועים מוזיקליים. עם זאת, המספר והשימוש במערכות מסוג זה עדיין די ראשוני ומתייחס לרוב לכמות מוגבלת של תכונות ביצוע חסרות אימות. במחקרנו, אנו מדווחים על כלי אוטומטי להערכת שירה שפיתחנו במיוחד עבור מחקר תרגול קשיבות (מיינדפולנס). הערכת הנתונים שנאספו נוצרה על ידי הכלי האוטומטי וכן על ידי שלושה מומחים אנושיים. ההתייחסות בהערכה הייתה לאינטונציית גובה הצליל (דיוק בביצוע צליל בודד או מרווח), איכות דינמית ואיכות הרזוננס הקולי. הממצאים הצביעו על דירוג גבוה יותר שניתן על ידי המומחים בכל הנוגע לאינטונציית גובה הצליל והרזוננס הקולי וככל שהדירוגים של המומחים היו גבוהים יותר, כך הדירוגים שסיפק הכלי האוטומטי היו גבוהים. על כן התוצאות מעידות שהכלי האוטומטי יכול להיות עזר לשיפוט אנושי של מיומנות שירה.

https://www.ingentaconnect.com/contentone/intellect/jmte/2022/00000014/00000001/art00005