מאמר מאת ד"ר איריס אלפי-שבתאי

אלפי-שבתאי, א' (2022). הערכה, התערבות וקידום לשוני בלשון שנייה: מודל פסיכולינגוויסטי חינוכי.24 HHE, 13-30

המאמר מציג שיטה פסיכולינגוויסטית חינוכית בת ששה שלבים להוראה, להערכה ולקידום הידע והיכולות התקשורתיות בלשון השנייה. המחקר מתמקד בעברית הנלמדת כשפה שנייה, אך רלוונטי לכל הוראה של כל לשון יעד. הוא מציג מחקר שמיישם הלכה למעשה את השיטה המוצגת במחקר וממחיש את יעילותו לעומת ההוראה הקונבנציונאלית. עקרונות השיטה הולמים את המצופה מן הלמידה במאה ה-21, שבה התלמיד ממוקם במרכז, ולא תכנית הלימוד הכללית, והוא איננו מעביר ידע ונותן תשובות לשאלות שנקבעו מראש, אלא מוביל את הלומד לחקור, להסיק ולהבין את מהותו של המבנה החדש ואת השימוש התקשורתי בו.

למאמר >>