תמונה של סמדר בר-טל

מאמר חדש מאת ד"ר סמדר בר-טל

Bar-Tal, S., & Biberman-Shalev, L. (2022). Reverberations of a Previous Career as Reflected in Personal Blogs of Career Switchers into Teaching. International Education Studies, 15(2).

מורים הבוחרים בהוראה כקריירה שנייה מביאים איתם דברים, "נדוניה" מהקריירה הראשונה. הקריירה הקודמת שלהם מהדהדת ללא הרף בקריירה החדשה שלהם בהוראה בנושאים של: כישורים, שעות עבודה, שכר, מספר מנהלים וניסיון מקצועי. המחקר נערך בשיטת מחקר האיכותנית. מקור הנתונים הוא ניתוח תוכן של 98 בלוגים אישיים ו1298 פוסטים אישיים שכתבו מורים משני קריירה בשנת הוראתם הראשונה בחינוך העל יסודי בישראל. הממצאים מצביעים על חמש תמות מרכזיות שעלו: מעבר לקריירה חדשה, ביטוי קריירה ראשונה בקריירה השנייה, סיפוק ומימוש עצמי, ביטויים של הורות כקריירה ראשונה והתלבטויות המלוות את המתמחים בהוראה במעבר לקריירה שנייה. חשוב שמנהלי בתי הספר יכרו את מאפייני אוכלוסיה זו ויתאימו להם תהליכי קליטה וללוי התואמים לצרכיהם ויזהו את יכולת תרומתם לבית הספר בעקבות הניסיון המקצועי שלהם.

https://bit.ly/3Qs5QrE