ארסמוס – תוכנית ארסמוס+ היא תוכנית של האיחוד האירופי התומכת בהשכלה, הכשרה וחינוך בקהילה האירופית.

האתר הראשי: http://www.erasmusplus.org.il/
מדריך התכנית 2018: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

 

הורייזן –תכנית הורייזן 2020 היא תכנית מסגרת למחקר ופיתוח של האיחוד האירופי העוסקת בתחומי מצוינות במדע, מנהיגות תעשייתית ושיתופי פעולה רב תחומיים כולל מדעי החברה והרוח

אתר המינהלת הישראלית: http://www.iserd.org.il/HORIZON2020
רשימת קולות קוראים: http://www.iserd.org.il/Open_Calls_Horizon2020
הסבר על קבלת מימון: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/node/115

 

קרן ספנסר – מטרת הקרן היא להשקיע בחינוך באמצעות הענקת מענקי מחקר ולחזק את הקשר בין חוקרים בתחום החינוך באמצעות פעילויות שונות.

אתר הקרן: https://www.spencer.org
הגשה לתכניות השונות: https://www.spencer.org/apply

 

קרן גרמניה-ישראל – קרן GIF למחקר ופיתוח פועלת משנת 1986 ומטרתה לקדם מחקריים מדעיים בכל התחומים.

אתר הקרן: http://www.gif.org.il/Pages/default.aspx
הגשה לקולות הקוראים: http://www.gif.org.il/pages/gif-programs/call-for-proposal.aspx

 

קרן פולברייט – מלגות לביקור בארה"ב לצורך מחקר מתקדם ומתן הרצאות.

אתר הקרן: https://www.cies.org/
סרטון המסביר את פעילות הקרן: https://www.youtube.com/watch?v=pulM1Jj5mXU

 

קרן אמריקה – ישראל למדע – קרן BSF היא תכנית למענקי מחקר בתחומי המתמטיקה, פיזיקה, מדעי החברה (פסיכולוגיה, סוציולוגיה), אקולוגיה, מדעי הסביבה ועוד.

אתר הקרן:  http://www.bsf.org.il/BSFPublic/Default.aspx
מצגת הסבר בעברית: https://research.biu.ac.il/files/uploaded_content/announcement/The%20BSF%20Regular%20Program.pdf