טפסים הקשורים בעריכת המחקר

עוזרי מחקר: הסכמה והצהרה על שמירת סודיות של צילום בווידאו לחץ כאן
הנחיית עבודה: תקציב מחקר
לחץ כאן
טופס בקשה לסיוע תקציבי לחץ כאן
טופס בקשה לעריכת מחקר במרכז האקדמי מוועדת האתיקה לחץ כאן
הסכמה והצהרה על שמירת סודיות של הקלטת ראיון לחץ כאן
הסכמה מדעת להשתתפות במחקר לחץ כאן
הסכמה והצהרה על שמירת סודיות של צילום בוידיאו לחץ כאן
נוהל קבלת היתר לעריכת מחקר במערכת החינוך לחץ כאן
פנייה להורים באמצעים דיגיטליים להסכמה על השתתפות בנם/בתם במחקר
לחץ כאן
טופס הסכמה לשימוש בתוצרי למידה לצורך מחקר לחץ כאן
טופס שמירת זכויות משתתפי המחקר לחץ כאן

 

טפסים הקשורים בתשלומים

תשלום לנותני שירותים לחץ כאן
פרטי חשבון בנק לנותני שירותים לחץ כאן
הצהרה לתקנה 6א מעמ לחץ כאן