טפסים הקשורים בעריכת המחקר

הנחיית עבודה: תקציב מחקר
לחץ כאן
טופס בקשה לסיוע בהשתתפות בכנס בחו"ל לחץ כאן
לבקשה לאישור עריכת מחקר במכללה לחץ כאן
הסכמה והצהרה על שמירת סודיות של הקלטת ראיון לחץ כאן
הסכמה מדעת להשתתפות במחקר לחץ כאן
הסכמה והצהרה על שמירת סודיות של צילום בוידיאו לחץ כאן
טופס התנגדות הורה לשיתוף בנו / ביתו במחקר לחץ כאן
נוהל קבלת היתר לעריכת מחקר במערכת החינוך לחץ כאן

 

טפסים הקשורים בתשלומים

תשלום לנותני שירותים לחץ כאן
פרטי בנק לנותני שירותים לחץ כאן
הצהרה לתקנה 6א מעמ לחץ כאן