השאלונים הכלולים במאגר פותחו כולם במסגרת מחקרים שנערכו על ידי חוקרים במכללת לוינסקי לחינוך. בנוסף לשאלון עצמו יש הפנייה למקור, בו תוכלו למצוא מידע מתודולוגי על השאלון.


שאלון עמדות הורים בנושא שיעורי בית וחוגים

הנתונים נאספו באמצעות שאלון מובנה שפותח לצורך המחקר על סמך הספרות המקצועית בתחום, ראיונות עם הורים ועיון באתרים העוסקים בשיעורי בית , כגון האתר של משרד החינוך.


שאלון למדידת רמת אמפתיה בקרב ילדים

מטרת שאלון רמ"ה (רגש, מחשבה, התמודדות) היא לאפיין את רמת האמפתיה של ילדים בגיל הרך כתגובה לשמיעת סיפורים שונים,
כפי שהיא באה לידי ביטוי ברגשות שהם מבטאים כלפי העצמי וכלפי האחר. >>


שאלון אלימות בין תלמידים בבית הספר

שאלון העוסק בתופעת האלימות בין תלמידים בבית הספר >>


שאלון עמדות הורים כלפי אלימות בין ילדים בבית הספר

שאלון העוסק בעמדות ההורים כלפי תופעת האלימות בין ילדים בבית הספר >>


שאלון עמדות מורים כלפי אלימות בין תלמידים בבית הספר

שאלון העוסק בתפיסות של מורים לגבי היבטים של אלימות תלמידים בבית הספר >>


שאלון מעמד המורה

שאלון הבודק תפיסות בנוגע למעמד חברתי של מקצועות שונים >>


שאלון סקר בוגרי תואר שני

שאלון הבודק תפיסות של בוגרי תואר שני במכללה לחינוך לגבי שביעות רצון מהלימודים ותרומתם המקצועית בהמשך הקריירה בהוראה >>


שאלון עמדות בנושא חינוך פוליטי

שאלון הבוחן את עמדות הציבור כלפי קיומו של חינוך פוליטי בבית הספר, והאם על המורה להביע את דעתו בסוגיות חברתיות או פוליטיות או להימנע מכך. >>


שאלון קשיים בהוראה ובסביבת בית הספר  

שאלון המודד את תפיסות המורים החדשים לגבי רמת הקושי שלהם בנושאים שונים הקשורים בעבודתם. >>


שאלון שילוב תקשוב בהוראה

שאלון הבוחן עמדות ושימוש בפועל בתקשוב של עובדי הוראה במגזר החרדי ובמגזר החילוני.  >>


שאלון להערכת תכנית של מפגשים בין ילדים יהודים וערבים

אוסף של שאלונים העוסקים בהשפעות תכנית מפגשים בין ילדים יהודים וערבים על היבטים שונים של אמונה בשלום ותפיסות בין אישיות של הצד האחר. >>


תפיסות הורים את תפקיד הגננת באוכלוסייה הערבית

שאלון הבוחן תפיסות הורים כלפי תפקידה של הגננת ובחינת תפיסת המנהיגות של הגננת. >>


שאלון תפיסות סטודנטים להוראה

שאלון העוסק בתפיסות ועמדות של סטודנטים להוראה בנוגע להיבטים הבאים: מסוגלות עצמית כסטודנטית וכמורה, עמדות כלפי ההוראה ותפיסת התרומה של הלימודים במכללה לעבודת ההוראה. >>


שאלון תפיסת הגננת את הקשר בינה לבין הורים

שאלון הבוחן את תפיסת הגננת את עצמה מול ההורים, ודרכי התקשורת בין הגננת להורים. >>


שאלון בחירה בהוראה ובמכללה

שאלון הכולל מניעים של סטודנטים לבחירה במקצוע ההוראה בכלל, והבחירה ללמוד במכללה מסוימת בפרט. >>


שאלון גנרי (כללי) לפרטים אישיים

שאלון הכולל מאפיינים אישיים של משתתפי המחקר, כמו מאפיינים סוציו-דמוגרפיים (מין, גיל, רמת דתיות) ומאפיינים מקצועיים בתחום החינוך (תחום הוראה, ניסיון, סוג בית הספר). >>


שאלון הנגשה

שאלון העוסק בתפיסות הקשורות להשתלבותם של סטודנטים עם צרכים מיוחדים במכללה ובחיי העבודה. >>


שאלון הערכת תכנית בעלי חיים

שאלון העוסק בחוות דעת של המשתתפים על תכנית טיפול וסיוע בעזרת בעלי חיים. ניתן להשתמש בו להערכת תכניות אחרות. >>


שאלון למידה מרחוק

שאלון העוסק בקורסים מתוקשבים, המשלבים תקשורת בלמידה. >>


שאלון מוטיבציה להוראה

השאלון בוחן תפיסות של מורים בנוגע למוטיבציה להוראה, שביעות רצון מהבחירה בהוראה ושביעות רצון מהעבודה. >>


שאלון מסוגלות עצמית למורים

שאלון שעוסק במסוגלות עצמית בתחומים שונים הקשורים לעבודת ההוראה – ידע, ניהול כיתה, כישורי הוראה ותקשורת בין אישית. >>