השאלונים הכלולים במאגר פותחו במסגרת מחקרים שנערכו על ידי חוקרים במכללת לוינסקי לחינוך. נוסף על השאלון יש הפנייה למקור, שבו תוכלו למצוא מידע מתודולוגי על השאלון.


שאלוני משוב הוראה

❯ הערכת קורס מקוון סמס ב+ש 
❯ הערכת קורס רגיל סמס ב+ש
 
❯ הערכת קורסים דידקטיקה
 
❯ הערכת סמינריון
 
❯ הערכת סדנת סטאז'
 
❯ הערכת קורס חקר ההתנסות סמס ב+ש
 
❯ הערכת סדנת קיץ
 
❯ הערכת קורס רגיל סמסטר א
 
❯ הערכת קורס חקר ההתנסות סמס א
 
❯ הערכת קורס מכינה סמס ב+ש
 
❯ הערכת קורס מכינה סמס א
 
❯ הערכת קורס שיעור יחידני במוזיקה
 
❯ הערכת קורס מקוון סמס א

❯ חוברת הדרכה לפרויקט גמר כמותי | איתי הס
❯ נספח וורד לחוברת הדרכה לפרויקט גמר כמותי


רשימת שאלונים שפיתחו חוקרים ממכללת לוינסקי לחינוך

מס' השאלון שם השאלון שם המחבר/ים
1 שאלון עמדות הורים בנוגע למורה הטוב אלפי שבתאי, א', כורם, ע' ושגיא
2 שאלון עמדות הורים בנושא שיעורי בית וחוגים פרופ' יצחק גילת
ד"ר ענת כורם
3 שאלון למדידת רמת אמפתיה בקרב ילדים ד"ר גילה רוסו-צימט
ד"ר רחל שגיא
4 שאלון אלימות בין תלמידים בבית הספר ד"ר תמי ראובני
5 שאלון עמדות הורים כלפי אלימות בין ילדים בבית הספר ד"ר תמי ראובני
6 שאלון עמדות מורים כלפי אלימות בין תלמידים בבית הספר ד"ר תמי ראובני
7 שאלון מעמד המורה ד"ר ניבה ונגרוביץ
פרופ' יצחק גילת
8 שאלון סקר בוגרי תואר שני פרופ' ליה לאור

פרופ' יצחק גילת

9 שאלון עמדות בנושא חינוך פוליטי פרופ' יצחק גילת
ד"ר רחל שגיא
10 שאלון קשיים בהוראה ובסביבת בית הספר   ד"ר סמדר בר-טל
ד"ר דרורית מרקוביץ-רם
ד"ר זהר סנפיר
ד"ר נורית חמו
פרופ' יצחק גילת
11 שאלון שילוב תקשוב בהוראה אסולין אושרי
מנחה: ד"ר אלונה פורקוש-ברוך
12 שאלון להערכת תוכנית של מפגשים בין ילדים יהודים וערבים ד"ר רחל שגיא
פרופ' יצחק גילת
ד"ר מיכל ארנון
13 תפיסות הורים את תפקיד הגננת באוכלוסייה הערבית אסעד עקאד מנאר
מנחה: פרופ' יצחק גילת
14 שאלון תפיסות סטודנטים להוראה – מסוגלות עצמית, עמדות כלפי הוראה, תרומת ההכשרה ד"ר רחל שגיא
פרופ' יצחק גילת
פרופ' חנה עזר
ד"ר יהודית שטיימן
15 שאלון תפיסת הגננת את הקשר בינה לבין הורים אביטן חן
מנחה: פרופ' יצחק גילת
16 שאלון בחירה בהוראה ובמכללה ד"ר ניבה ונגרוביץ
ד"ר רחל שגיא
17 שאלון גנרי (כללי) לפרטים אישיים
18 שאלון הנגשה פרופ' איתי הס
ד"ר רותי רוןד"ר ניצה מרק-זיגדון
פרופ' יצחק גילת
19 שאלון הערכת תוכנית בעלי חיים ד"ר שרי ליבנה בר און
ד"ר רחל שגיא
פרופ' יצחק גילת
20 שאלון למידה מרחוק פרופ' יצחק גילת
ד"ר רחל שגיא
ד"ר טל יעקובי
21 שאלון מוטיבציה להוראה ד"ר סמדר בר-טל
ד"ר דרורית מרקוביץ-רם
ד"ר זהר סנפיר
ד"ר נורית חמו
פרופ' יצחק גילת
22 שאלון מסוגלות עצמית למורים ד"ר תמי ראובני
פרופ' יצחק גילת
ד"ר ליאת ביברמן-שלו

 

 

רשימת שאלונים שפיתחה ראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

השאלונים במשרד רשות המחקר. אפשר לפנות אלינו לדוא"ל: lilachgr@l-w.ac.il

מס' השאלון שם השאלון מקור
1 שאלון אקלים בית ספרי – מורים אתר ראמ"ה (2018)
2 שאלון אקלים בית ספרי – תלמידים אתר ראמ"ה (2018)
3 שאלון סביבה פדגוגית- מורים אתר ראמ"ה (2018)
4 שאלון סביבה פדגוגית- תלמידים אתר ראמ"ה (2018)

 

 

רשימת שאלונים שפיתחה ראמ"ה – בהתבסס על מחקר בינלאומי להוראה ולמידה – טאליס Teaching and Learning International Survey

השאלונים במשרד רשות המחקר. אפשר לפנות אלינו לדוא"ל: lilachgr@l-w.ac.il

מס' השאלון שם השאלון מקור
1 סגנון המנהיגות של מנהל בית הספר אתר ראמ"ה (2014)
2 פרקטיקות הוראה ותפיסות של מורים אתר ראמ"ה (2014)
3 שאלון אקלים בית הספר אתר ראמ"ה (2014)
4 שאלון חוללות עצמית אתר ראמ"ה (2014)
5 שאלון שיתוף בין מורים אתר ראמ"ה (2014)

 


שאלון עמדות הורים בנושא שיעורי בית וחוגים

הנתונים נאספו באמצעות שאלון מובנה שפותח לצורך המחקר על סמך הספרות המקצועית בתחום, ראיונות עם הורים ועיון באתרים העוסקים בשיעורי בית , כגון האתר של משרד החינוך.


שאלון למדידת רמת אמפתיה בקרב ילדים

מטרת שאלון רמ"ה (רגש, מחשבה, התמודדות) היא לאפיין את רמת האמפתיה של ילדים בגיל הרך כתגובה לשמיעת סיפורים שונים,
כפי שהיא באה לידי ביטוי ברגשות שהם מבטאים כלפי העצמי וכלפי האחר. >>


שאלון אלימות בין תלמידים בבית הספר

שאלון העוסק בתופעת האלימות בין תלמידים בבית הספר >>


שאלון עמדות הורים כלפי אלימות בין ילדים בבית הספר

שאלון העוסק בעמדות ההורים כלפי תופעת האלימות בין ילדים בבית הספר >>


שאלון עמדות מורים כלפי אלימות בין תלמידים בבית הספר

שאלון העוסק בתפיסות של מורים לגבי היבטים של אלימות תלמידים בבית הספר >>


שאלון מעמד המורה

שאלון הבודק תפיסות בנוגע למעמד חברתי של מקצועות שונים >>


שאלון סקר בוגרי תואר שני

שאלון הבודק תפיסות של בוגרי תואר שני במכללה לחינוך לגבי שביעות רצון מהלימודים ותרומתם המקצועית בהמשך הקריירה בהוראה >>


שאלון עמדות בנושא חינוך פוליטי

שאלון הבוחן את עמדות הציבור כלפי קיומו של חינוך פוליטי בבית הספר, והאם על המורה להביע את דעתו בסוגיות חברתיות או פוליטיות או להימנע מכך. >>


שאלון קשיים בהוראה ובסביבת בית הספר  

שאלון המודד את תפיסות המורים החדשים לגבי רמת הקושי שלהם בנושאים שונים הקשורים בעבודתם. >>


שאלון שילוב תקשוב בהוראה

שאלון הבוחן עמדות ושימוש בפועל בתקשוב של עובדי הוראה במגזר החרדי ובמגזר החילוני.  >>


שאלון להערכת תוכנית של מפגשים בין ילדים יהודים וערבים

אוסף של שאלונים העוסקים בהשפעות תוכנית מפגשים בין ילדים יהודים וערבים על היבטים שונים של אמונה בשלום ותפיסות בין אישיות של הצד האחר. >>


תפיסות הורים את תפקיד הגננת באוכלוסייה הערבית

שאלון הבוחן תפיסות הורים כלפי תפקידה של הגננת ובחינת תפיסת המנהיגות של הגננת. >>


שאלון תפיסות סטודנטים להוראה

שאלון העוסק בתפיסות ועמדות של סטודנטים להוראה בנוגע להיבטים הבאים: מסוגלות עצמית כסטודנטית וכמורה, עמדות כלפי ההוראה ותפיסת התרומה של הלימודים במכללה לעבודת ההוראה. >>


שאלון תפיסת הגננת את הקשר בינה לבין הורים

שאלון הבוחן את תפיסת הגננת את עצמה מול ההורים, ודרכי התקשורת בין הגננת להורים. >>


שאלון בחירה בהוראה ובמכללה

שאלון הכולל מניעים של סטודנטים לבחירה במקצוע ההוראה בכלל, והבחירה ללמוד במכללה מסוימת בפרט. >>


שאלון גנרי (כללי) לפרטים אישיים

שאלון הכולל מאפיינים אישיים של משתתפי המחקר, כמו מאפיינים סוציו-דמוגרפיים (מין, גיל, רמת דתיות) ומאפיינים מקצועיים בתחום החינוך (תחום הוראה, ניסיון, סוג בית הספר). >>


שאלון הנגשה

שאלון העוסק בתפיסות הקשורות להשתלבותם של סטודנטים עם צרכים מיוחדים במכללה ובחיי העבודה. >>


שאלון הערכת תוכנית בעלי חיים

שאלון העוסק בחוות דעת של המשתתפים על תוכנית טיפול וסיוע בעזרת בעלי חיים. ניתן להשתמש בו להערכת תוכניות אחרות. >>


שאלון למידה מרחוק

שאלון העוסק בקורסים מתוקשבים, המשלבים תקשורת בלמידה. >>


שאלון מוטיבציה להוראה

השאלון בוחן תפיסות של מורים בנוגע למוטיבציה להוראה, שביעות רצון מהבחירה בהוראה ושביעות רצון מהעבודה. >>


שאלון מסוגלות עצמית למורים

שאלון שעוסק במסוגלות עצמית בתחומים שונים הקשורים לעבודת ההוראה – ידע, ניהול כיתה, כישורי הוראה ותקשורת בין אישית. >>