קול קורא להגשת מאמרים אקדמיים לפרסום בכתב-העת המקוון

 "חוקרים@החינוך המיוחד"

 

אנו שמחים לבשר על צאתו לאור של כתב עת מקוון "חוקרים@החינוך המיוחד"!

"חוקרים@החינוך המיוחד" הוא כתב-עת אקדמי שפיט, היוצא לאור במכללת לוינסקי לחינוך. כתב-העת מהווה במה להפצה של ידע מחקרי ועיוני בתחום החינוך המיוחד עם דגש על הנעשה בתחום בארץ.

כתב-העת המקוון כולל מדור חדשני של פרסומים רב-מודליים ששופכים אור על החינוך המיוחד, כגון סרטים דוקומנטריים קצרים, תוצרי עבודות בפוטו-ווייס (Photovoice), וידיאו-וויס (Video-voice) ופוטו-תרפיה, שיוכלו לשמש חוקרים כנתוני מחקר.

אנו מקבלים מאמרים מחקריים ומאמרים עיוניים במגוון הנושאים הכלולים בתחום החינוך המיוחד.

חשוב להדגיש שהמאמרים והפרסומים האחרים המוגשים לפרסום בכתב-העת "חוקרים@החינוך המיוחד" חייבים להיות בלעדיים, שלא פורסמו במקום אחר או שלא נשלחו במקביל לפרסום בבמה אחרת. מאמרים המוגשים למערכת עוברים תהליך של שיפוט והערכה אנונימיים על ידי סוקרים מומחים. תהליך ההערכה נמשך כשלושה חודשים.

 

הנחיות להגשת מאמר

המאמר יישלח לאחר הקפדה על כתיבה אקדמית תקנית.

היקף המאמר: עד 6,500 מילים ללא תקציר ורשימת מקורות.

המאמר ייכתב בעברית בגופן Arial, גודל 12, ברווח כפול בין שורה לשורה. הטקסט ייושר לשני הצדדים.

כותרת המאמר: בגופן 16 מודגש וממורכז; מקסימום 50 אותיות.

שם הכותב: גופן 12 מודגש וממורכז; לא יוזכר התואר האקדמי; במקרה של כמה כותבים ייכתב שם הכותב הראשי תחילה ואחריו שאר הכותבים. בכל אחד מהשמות ייכתב השם הפרטי ראשון ואחריו שם המשפחה.

את המאמר יש לשלוח כשבעמוד הראשון כותרת המאמר, שמות הכותבים, התואר האקדמי, השיוך המוסדי, כתובת הדוא"ל והתקציר הביוגרפי. בעמוד השני תופיע כותרת המאמר ללא ציון שמות הכותבים.

בכל מאמר יש להקפיד על מבוא, סקירת ספרות, מערך מחקרי (מתודולוגיה), פרק הממצאים, פרק הדיון, ובו תודגש חשיבות המחקר והשלכותיו, סיכום ומסקנות.

רשימת מקורות: חשוב להקפיד שרשימת המקורות תיכתב על פי כללי APA בגרסה 7 (2020).

 

נוסף על המאמר יש לכלול את המסמכים האלה:

תקציר המאמר: בהיקף של עד 250 מילים

מילות מפתח: 4 עד 5 מילים

תקציר ביוגרפי: תואר אקדמי, עיסוק מרכזי ותחומי עניין ומחקר של הכותב, שיוך מוסדי, כתובת דוא"ל ומספרי טלפון ליצירת קשר.

תרשימים וטבלאות יעוצבו על פי כללי APA וישולבו בטקסט עצמו ולא כנספחים.
סרטונים או קובצי אודיו שמצורפים למאמר יש לשלוח בנפרד על גבי דיסק און קי, או בקישור הניתן להורדה. יש לציין בטקסט בצורה ברורה את ההפניות לקבצים המצורפים.

את המאמרים יש לשלוח לכתובת הדוא"ל של העורכת.

חומרים ויזואליים יש לשלוח בקישור הניתן להורדה וכולל הסבר על העבודה ועל היוצרים.

עורכת כתב העת: ד"ר רבקה הלל-לביאן   Rivkah@l-w.ac.il

 

חברי המערכת:
ד"ר רבקה הלל-לביאן, מכללת לוינסקי לחינוך
פרופ' שונית רייטר, אוניברסיטת חיפה
פרופ' עירית קופפרברג, מכללת לוינסקי לחינוך
פרופ' איציק גילת, מכללת לוינסקי לחינוך
פרופ' איתי הס, מכללת לוינסקי לחינוך
ד"ר יעל קמחי, מכללת לוינסקי לחינוך
ד"ר מירב צהר רוזן, מכללת לוינסקי לחינוך
ד"ר אבי המי, מכללת לוינסקי לחינוך
ד"ר אורלי הבל, מכללת לוינסקי לחינוך
ד"ר אורלי ליפקה, אוניברסיטת חיפה
ד"ר אדווה זילברשטיין חכם, מכללת אוהלו