סדרת סרטוני הדרכה לעיבוד נתונים במחקר כמותי.
פותח ע"י פרופ' איתי הס.
כל הזכויות שמורות.

ההיצג הראשון: קידוד השאלונים והקלדתם לאקסל


ההיצג השני: קידוד שאלונים מקוונים והעברתם לאקסל


ההיצג השלישי: הכרת ה SPSS וכתיבת סעיף הדגימה בפרק השיטה

 

ההיצג הרביעי: שימוש בSPSS לבדיקת מהימנות וכתיבת סעיף כלי המחקר בפרק השיטה

 

ההיצג החמישי: שימוש ב SPSS לסטטיסטיקה תיאורית וכתיבת החלק הראשון של פרק הממצאים

 

ההיצג השישי: שימוש ב SPPSS לבדיקת השערות מבחן T ומדד קשר וכתיבת החלק השני של פרק הממצאים

 

ההיצג השביעי: ניתוח שונות חד גורמי ניתוחי המשך והשוואות מתוכננות