סדרת סרטוני הדרכה לעיבוד נתונים במחקר כמותי.
פותח ע"י ד"ר איתי הס.
כל הזכויות שמורות.

סרטון הדרכה לשאלונים שמולאו ידנית


סרטון הדרכה לשאלונים שמולאו באופן מקוון ('גוגל-טופס')


סרטון הדרכה 3 – התחלת עבודה בspss

 

סרטון הדרכה 4 – הלימת מהימנות לשלבי עבודה