ראש רשות המחקר הערכה ופיתוח

פרופ' איציק גילת
דוא"ל: gilati@netvision.net.il

 


מבנה רשות המחקר

• ראש הרשות

• צוות חוקרים

חברי סגל ברשות המחקר, אשר מבצעים את המחקרים המוזמנים על ידי המכללה או גופים חיצוניים או היזומים על ידי רשות המחקר, ונותנים ייעוץ לסגל

• שני מרכזי מחקר

מרכזי המחקר עוסקים במחקר, פיתוח ופרסום אקדמי בתחומים מוגדרים: מרכז מהות לקשרים בין הורים לבין מערכת החינוך, בראשות ד"ר עידית טבק ומרכז לגיל הרך בראשות ד"ר גילה צימט.

• הוועדה לעידוד מחקרים

הוועדה אחראית על הענקת סיוע תקציבי לאנשי סגל במכללה. הסיוע ניתן לצורך ביצוע מחקרים, הצגה בכנסים ופרסום מחקרים.

• צוות ייעוץ לסטודנטים

הצוות כולל שני אנשי סגל המרצים בשיטות מחקר. הם נותנים ייעוץ לסטודנטים במחקרים הנערכים במסגרת סמינריונים ועבודות גמר

 

יעדים של רשות המחקר

א. קידום המחקר בקרב חברי הסגל במכללה

הפעולות הנעשות ברשות המחקר במטרה לקדם את המחקר:

• ייעוץ אישי וקבוצתי לחברי סגל בנושאים שונים של העבודה המחקרית ופרסומה

• מתן מידע שוטף על פרסומים, כנסים וקרנות למימון מחקרים

• תמיכה כספית במחקרים, בפרסומים ובהשתתפות בכנסים (באמצעות ועדה לעידוד מחקרים)

• קיום כנס מחקר במכללה בו מציגים חברי הסגל את עבודותיהם

ב. הפקת מידע מחקרי עבור המכללה

• עריכת מחקרים וסקרים עבור בעלי תפקידים במכללה (נשיאה, רקטורית, דיקאנים, מחלקת שיווק).

• מחקרים אלה מיועדים לסייע בקבלת החלטות באמצעות ראיות מחקריות על תחומים שונים בפעילות השוטפת של המכללה, כמו תוכניות לימוד חדשות, עמדות של סגל ושל סטודנטים.

ג. הפקת מידע מחקרי בתחום החינוך ובתחומים אחרים

• עריכת מחקרים בתחום החינוך ובתחומים נוספים על פי הזמנות של גופים חיצוניים ועל פי יוזמות של מרכזי מחקר הפועלים ברשות, חברי רשות המחקר או אנשי סגל העובדים בשיתוף עם רשות המחקר. מחקרים אלה מהווים חלק מהתרומה של המכללה להרחבת הידע האקדמי בתחום החינוך ומיצובה כגוף חשוב בתחום המחקר.

ד. סיוע בקידום ההוראה

• ביצוע סקרי הוראה (משובי סטודנטים) במטרה לתת משוב על איכות ההוראה (בעיני הסטודנטים) לכל אחד מן המרצים וכן לרקטורית, דיקאנים וראשי תוכניות.

• ייעוץ לסטודנטים בנוגע למתודולוגיה ועיבוד נתונים בסמינריונים ועבודות גמר.

על רשות המחקר הערכה ופיתוח

רשות המחקר, ההערכה והפיתוח במכללת לוינסקי לחינוך עוסקת במחקרים מסוגים שונים, המוזמנים בחלקם על ידי גופים במכללה והיזומים בחלקם על ידי חברי הצוות המחקרי ברשות המחקר. כמו כן, נענית רשות המחקר להצעות לשותפויות במחקר עם מרצים מתוך המכללה וכן עם גופים חיצוניים למכללה, הקשורים לחינוך ולחברה. במסגרת רשות המחקר פועלת יחידת ההערכה, האחראית על הערכת תוכניות לימודים, על הבטחת איכות אקדמית ועל הערכת ההוראה (משובים וליווי חברי סגל חדשים). רשות המחקר שוקדת גם על הפיתוח המקצועי-מחקרי של חברי הסגל האקדמי באמצעות ייעוצים והכוונה למחקר, קיום ימי עיון מחקריים, פיתוח פרויקטים ייחודיים והערכתם ופיתוח פורום מחקר במכללה.