הפרספקטיבה של ילדים וילדות על המידע שראוי להעביר להורים על הנעשה בגן