הפרספקטיבה של ילדים וילדות על המידע שראוי להעביר להורים על הנעשה בגן

פורסם בתאריך 1 בדצמבר 2011 מאת 

יעל דיין

הסוגיה של מעורבות הורים במסגרת החינוכית נדונה ונחקרת מאז קיומן של מסגרות חינוכיות. הקשר בין ההורים לבין הגננת מתאפיין בעיקר בחילופי אינפורמציה ביניהם, אך תוכני האינפורמציה לא נדונים כמעט בספרות.

יעל דיין
הסוגיה של מעורבות הורים במסגרת החינוכית נדונה ונחקרת מאז קיומן של מסגרות חינוכיות. הקשר בין ההורים לבין הגננת מתאפיין בעיקר בחילופי אינפורמציה ביניהם, אך תוכני האינפורמציה לא נדונים כמעט בספרות. מטרת מחקר זה היא להעשיר את הידע הקיים בדבר האינפורמציה שיש להעביר להורים וזאת באמצעות הצגת הפרספקטיבה של ילדים וילדות.
המחקר התבצע בתשעה גני ילדים. בכל גן השתתפו חמישה ילדים וילדות. נעשה שימוש בצילומים שצילמו הילדים והילדות ובהסבר שלהם לצילום, כמתודה לאיסוף הנתונים. בניתוח הנתונים נמצאו שתי קטגוריות מרכזיות: סולידריות עם הקולקטיב ואני כאינדיבידואל.  ממצאי המחקר מצביעים על כך כי ילדים וילדות מעוניינים לתאר להורים גן שנעים לשהות בו. מתוך הסבריהם עולה כי יש סולידריות רבה עם הקולקטיב ורצון להרגיע ולהפיג את חששות ההורים. המחקר הנוכחי חושף את רגישותם הרבה של ילדים וילדות להוריהם ולחששם של ההורים מפני המתרחש בעת שהותם בגן של הילד או הילדה שלהם. חשוב "לנצל" את רגישותם של הילדים והילדות כדי להתייעץ עמם בסוגיות שעניינן חיי הגן והבית. הרעיונות והדעות שלהם יכולים לתרום רבות להבנת מציאות חייהם.

מילות מפתחקשר הורים- גן, הפרספקטיבה של ילדים וילדות, צילום, גן

למאמר המלא

ד"ר יעל דיין, ראש המסלול לגיל הרך במכללה האקדמית לחינוך במכללה ע"ש דוד ילין, מרצה בלימודי המוסמך לגיל הרך בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית.  yael.dayan@huji.ac.il

(עריכה לשונית – שמוליק אבידר)