איריס אלפי שבתאי

ספר של ד"ר איריס אלפי-שבתאי

אלפי-שבתאי, א' (2021). לשון שנייה באוכלוסיות שונות בישראל: הערכה, התערבות וקידום לשוני. מכון מופ"ת: תל-אביב

ספר חדשני זה מתמקד בלשון שניה באוכלוסיות מגוונות ישראל. הוא עוסק בעיקר בלשון שנייה-זרה הנלמדת באופן פורמאלי בהקשר הבית-ספרי, אך מוצגים בו גם היבטים של לשון שנייה ושל לשון ראשונה. הספר מדגיש את חשיבותו של מורה השפה כחוקר ואת הידע הנדרש מן המורה לצורך הוראה יעילה ואיכותית, כגון ידע נרחב, תושייה, גמישות מחשבתית ויכולת לפתור בעיות בזמן אמת. הספר ממחיש הוראה לשונית ארוכת טווח המציבה את התלמידים במרכז תהליך הלימוד הוא נע בין תיאוריה למעשה, ומציג שיטה פסיכולינגגוסטית-חינוכית להערכה ולקידום לשון שנייה הנלמדת בהקשר פורמאלי. השיטה רואה בהערכה אמצעי ללמידה ולקידומה , ולא כלי המסכם אותה. הספר מבהיר את השימוש ב"פיגום" כדרך הוראה ומציג חשיבה יצירתית מצד המורה המסייעת לקדם את התלמידים באופן אופטימאלי. הספר מיועד לאנשי חינוך, למורי שפה לעתיד, למורים בפועל, למורי מורים ולחוקרי שפה ושיח. הקריאה בספר חושפת שיטה מדוייקת ומוכחת אמפירית, שבאמצעותה ניתן לאמץ וליישם דרך אחרת להוראה מיטבית ולהערכה תקשורתית מדויקת ומכוונת מטרה.

 

איריס אלפי שבתאי