רותם שפירא

מאמר של ד"ר רותם שפירא

Schapira, R., Bergman Deitcher, D., & Aram, D. (2021). Mothers' discourse during shared reading of books relating to ‘positive’ and ‘negative’ emotions in different genres. Journal of Research in Reading, 44(4), 897-909.

המחקר הנוכחי בוחן שיח אם-ילד בעת קריאת ספרים נרטיבים ודידקטיים אשר מתמקדים ברגשות "שליליים" ו"חיוביים". לספרים מסוגות שונות ישנם מאפיינים שונים אשר משפיעים על השיח בעת קריאת ספרים משותפת, ספרים נרטיביים ודידקטיים טרם נחקרו. כמו כן, טרם נבחן שיח של הורה וילדו במהלך קריאת ספרים המתמקדים ברגשות "שליליים" (לדוגמא, כעס, עצב)ו"חיוביים" (לדוגמא, אהבה ושמחה). במחקר השתתפו 26 אימהות וילדיהם בגילי 5-6, 18 בנים, 8 בנות. 11 דיאדות קיבלו ספרים דידקטיים ונרטיביים שהתמקדו ברגשות "חיוביים" ו-15 דיאדות קיבלו ספרים משתי הסוגות שהתמקדו ברגשות "שליליים". האינטראקציות צולמו, תומללו ונותחו. הממצאים הראו כי אימהות שוחחו יותר על היבטים כלליים כאשר קראו את הספרים הנרטיביים והדידקטיים שהתמקדו ברגשות "שליליים" בהשוואה לרגשות "חיוביים". אימהות שוחחו יותר שיח רגשי-מנטאלי עם הספרים הדידקטיים המתמקדים ברגשות "שליליים" בהשוואה לספרים הנרטיביים המתמקדים ברגשות "שליליים" ויותר שיח רגשי-מנטאלי בספרים דידקטיים המתמקדים ברגשות "חיוביים" בהשוואה לספרים הנרטיביים המתמקדים ברגשות "חיוביים". ממצאי המחקר מדגישים את החשיבות בבחירת הספר עבור השיח בין האם לילדה. נראה כי ספרים דידקטיים, אשר להם מבנה פשוט עשויים לתרום לשיח אודות רגשות.

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9817.12370

 

רותם שפירא