אפרת לוצאטו - גודל של הבלוג

מאמר של ד"ר אפרת לוצאטו

לוצאטו, א' (2021). נוירו-פדגוגיה. לקסי קיי, 15, עמ' 3-6

המאמר מציג את הערך "נוירו-פדגוגיה", תחום אינטרדיסיפלינרי חדש המגשר בין שלושה תחומי דעת: מדעי המוח, פסיכולוגיה וחינוך. מטרתו של תחום זה היא ליצור דיאלוג משותף בין אנשי חינוך לחוקרי מוח, מתוך הבנה שיש ערך לשיח משותף סביב נושאים הקשורים בלמידה, זיכרון, קשב, רגש, היענות לשונות ותחומים רבים ונוספים. ייעודו של תחום הנוירו-פדגוגיה הוא לגשר בין הידע המצטבר במחקרים מתחום מדעי המוח לבין חקר החינוך וההשתמעויות בכיתה, בעיקר בהיבטים פרקטיים של הוראה ולמידה. המאמר מציג את הגדרת התחום והעקרונות בעומדים בבסיסו, את הגורמים המרכזיים להתפתחות התחום וכן את חשיבותו. בהמשך, מוצגים מקצת תחומי העניין והמחקר המרכזיים בו, וכן הצגת הביקורת הקיימת בספרות על תחום זה.

לקריאת המאמר >>

 

אפרת לוצאטו