מאמר של ד"ר אלה חמי

חמי, א' ומאור, ר' (2021). מדידת רמת הלחץ של יועצים חינוכיים בעבודתם. הייעוץ החינוכי, כג, 57-81.

בהתחשב בתחומי האחריות הרבים של היועצת החינוכית, חשיבות תפקידה וחוסר בהירותו במערכת הבית ספרית, אין זה מפתיע כי היועצת חשופה לרמות גבוהות של לחץ. כלי המדידה הקיימים כיום אינם מספקים בעבור מדידת לחץ בתפקידה העכשווי של היועצת החינוכית כיוון שהם אינם ספציפיים ליועצות, חד-ממדיים או לא עדכניים. מטרת המחקר הייתה לפתח ולתקף כלי למדידת לחץ בתפקיד היועצת. ניתוח גורמים מגשש במחקר חלוץ (N=72) הראה שמונה גורמים מובחנים: חוסר הבנה והערכה לתפקיד היועצת, התמודדות עם אירועי אלימות, היעדר שיתוף פעולה, תיעדוף משימות, בירוקרטיה, קונפליקט בית-עבודה, צורך לתווך והוראה ומשמעת. ניתוח נתונים מאשש במדגם גדול יותר (N=205) הראה התאמה טובה למבנה שמונת הגורמים. המשתתפות דיווחו בעקביות על רמות לחץ גבוהות יותר בשל בירוקרטיה, קונפליקט בית-עבודה והוראה ומשמעת לעומת חוסר הבנה והערכה כלפי תפקיד היועצת, התמודדות עם אירועי אלימות וצורך לתווך. הבדלים אלה מחזקים את חשיבות המדידה של גורמי לחץ מובחנים במקום שימוש בשאלון לחץ חד-גורמי. נוסף על כך, נעשה שימוש בממצאים איכותניים לקבלת תמונה מלאה יותר של חוויית הלחץ בתפקיד היועצת. ממצאים אלה עשויים לעמוד על צורך בהוספת תכנים לתוכניות הכשרה של יועצות, כגון בחינת חובות לא ייעוציות ולדרך שבה אפשר למתן קונפליקטים בין תחומי אחריות ייעוציים ובין אלה שאינם ייעוציים.

לקריאת המאמר >>

 

אלה חמי