הוועדה לעידוד מחקרים במכללת לוינסקי מסייעת לחברי סגל בביצוע מחקרים ובהפצתם באמצעות מאמרים, ספרים וכנסים.
הוועדה פועלת על פי תקנון הוועדה המפרט את תפקידיה, סמכויותיה, ונהליה.

  1. להנחיות לכתיבת הצעת מחקר ודו"ח מחקר הכנסו לקובץ הנ"ל: קובץ הנחיות

פנייה למשרדי הוועדה:
טלפון: 03-6901422
דוא"ל:  itzik.gilat@levinsky.ac.il