הוועדה לעידוד מחקרים במכללת לוינסקי לחינוך מונה שבעה חברים ובראשה עומדת פרופסור עירית קופברברג, יו"ר הוועדה.
הוועדה פועלת על פי תקנון הוועדה המפרט את תפקידיה, סמכויותיה, ונהליה.

  1. להנחיות לכתיבת הצעת מחקר ודו"ח מחקר הכנסו לקובץ הנ"ל: קובץ הנחיות
  2. הגשת דוחות מחקר למופת

פנייה למשרדי הוועדה:
טלפון: 03-6901535
דוא"ל: vlm@levinsky.ac.il