הוועדה לעידוד מחקרים במכללת לוינסקי לחינוך מונה שבעה חברים ובראשה עומדת

פרופסור עירית קופברברג, יו"ר הוועדה.

הוועדה פועלת על פי תקנון הוועדה המפרט את תפקידיה, סמכויותיה, ונהליה.

  1. תקצירי מחקרים
  2. להנחיות לכתיבת הצעת מחקר ודו"ח מחקר הכנסו לקובץ הנ"ל: קובץ הנחיות
  3. הגשת דוחות מחקר למופת

דרכי התקשורת אל משרדי הוועדה:

טלפון: 03-6901535

דוא"ל: vlm@levinsky.ac.il