חזון הבינלאומיות

של המכללה מתמקד בטיפול חוקרים בעלי נקודת מבט בינלאומית רחבה אודות סוגיות המחקר והפיתוח הקרובות לליבם.
מטרת העל – קידום קשרים בינלאומיים חדשים וחיזוק שותפויות קיימות עם מוסדות אקדמיים העוסקים בהכשרת מורים.